Litania do M. i A. Quattrocchich

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONYCH MAŁZONKÓW
MARII I ALOJZEGO BELTRAME QUATTROCCHICH

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Rodzino –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy stworzyliście nierozdzielne „my” całkowicie zanurzone w Bożej miłości – módlcie się za nami
Błogosławieni Mario i Alojzy, szukający nieustannie Boga w codzienności życia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czciliście Najświętsze Serce Jezusowe –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy uczyniliście przyjmowanie Jezusa pod postacią Komunii świętej termometrem waszej wiary –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy przez wspólne poznawanie woli Bożej odczuwaliście coraz większą komunię między sobą –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dziecięctwo Boże utrwalało się z każdym uczestnictwem we Mszy św. –
Błogosławieni Mario i Alojzy, dla których małżeństwo było narzędziem uświęcenia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy zastąpiliście zjednoczenie cielesne zjednoczeniem ducha –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy odkrywaliście każdego dnia świeżą radość bycia razem –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dom był ogniskiem jaśniejącym Bożym światłem i miłością dla każdego –
Błogosławieni Mario i Alojzy, wyrozumiali i łagodni dla wszystkich, nawet najbardziej obłudnych i nikczemnych –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście każdego biedaka jako błogosławieństwo od Boga –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czuwaliście nad swymi dziećmi by nic nie skalało ich dusz –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy z miłości do dzieci staraliście się naprawić swoje wady i łagodzić charaktery –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście swoja pracę jako obowiązek, powołanie i wyraz godności człowieka –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy oddaliście dzieci na służbę Bogu –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Błogosławieni Rodzice, módlcie się za nami.
W: Abyśmy się stali na wzór Świętej Rodziny.

Módlmy się:
Wspominając błogosławioną parę małżonków Alojzego i Marię, prosimy Cię najlepszy Ojcze spraw abyśmy chcieli być braćmi i sługami Twoimi. A jako małżonkowie byli zjednoczeni w ciele i w duchu. Abyśmy razem się modlili, razem klękali i razem pościli. Upominając się nawzajem z miłością i wspierając. Razem przystępowali do stołu Pańskiego. Zawsze byli razem, w chwilach próby, prześladowań i radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

(LITANIA POWSTAŁA Z INICJATYWY RODZIN WSPÓLNOTY BOŻEGO OJCOSTWA)