PUSTYNIA DLA ŻYCIA – DNI SKUPIENIA W DOMU OJCA

 

ZAPRASZAMY NA PUSTYNIĘ!…

OTWARTY DZIEŃ SKUPIENIA W DOMU OJCA

II SOBOTA MIESIĄCA, GODZ. 15.00-19.00

Proponujemy Ci ciszę, modlitwę, możliwość wsłuchiwania się w głos Boga i w bicie własnego serca. Po co? DLA ŻYCIA!… Dla Twojego Życia… Tu nie chodzi o pustynię, na której umiera się z żaru i pragnienia, ale o PUSTYNIĘ, na której omdlały odzyskuje siły, głodny zostaje nasycony, a spragniony gasi pragnienie… Życzymy Bożego Wiatru na pustynnych ścieżkach – członkowie Wspólnoty Bożego OjcostwaPoniżej podajemy program i uproszczony schemat kilku KROKÓW, stawianych wspólnie po PUSTYNI DLA ŻYCIA:

 

KROK I:   WYJŚĆ Z CHAOSU – WEJŚĆ W OBECNOŚĆ…

 

„IMIĘ JEZUS ZAWIERA W SOBIE OBECNOŚĆ, KTÓRĄ OZNACZA” (por. KKK 2666)

MODLITWA IMIENIA JEZUS (15.00 – 16.00)

———————————————–

 

KROK II:   ODZYSKAĆ SIEBIE W RAMIONACH STWÓRCY…

 

„ADORACJA JEDYNEGO BOGA INTEGRUJE ŻYCIE CZŁOWIEKA, CZYNI GO PROSTYM I CHRONI GO PRZED ZUPEŁNYM ROZBICIEM” (KKK 2114)

MIŁUJĄCA CISZA ADORACJI (16.00-16.30)

———————————————–

 

KROK III:   USŁYSZEĆ OJCA

 

„W KSIĘGACH ŚWIĘTYCH OJCIEC, KTÓRY JEST W NIEBIE, SPOTYKA SIĘ MIŁOŚCIWIE ZE SWYMI DZIEĆMI I PROWADZI Z NIMI ROZMOWĘ” (KKK 104)

MEDYTACJA BIBLIJNA (16.30-17.00)

———————————————–

 

KROK IV:   UWIERZYĆ, ŻE BÓG SŁYSZY KRZYK DZIECKA NA PUSTYNI (por. Rdz 21, 17)…

 

„JEZUS ZAWSZE WYSŁUCHUJE MODLITWY, W KTÓREJ LUDZIE Z WIARĄ PROSZĄ O UZDROWIENIE Z NIEMOCY LUB ODPUSZCZENIE GRZECHÓW: idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła!” (KKK 2616)

WOŁANIE O NOWE ŻYCIE (17.00-17.30)

———————————————–

 

KROK V:   ZASPOKOIĆ GŁÓD I USPOKOIĆ SERCE…

 

„CHRYSTUS, DAJĄC NAM SIEBIE, OŻYWIA NASZĄ MIŁOŚĆ I UZDALNIA NAS DO UWOLNIENIA SIĘ OD NIEUPORZĄDKOWANYCH PRZYWIĄZAŃ DO STWORZEŃ; SPRAWIA TAKŻE, ŻE ZAKORZENIAMY SIĘ W NIM (KKK 1394)

EUCHARYSTIA (17.30-18.30)

———————————————–

 

KROK VI:    WIELBIĆ PANA – JAK MARYJA – ZA WIELKIE RZECZY, KTÓRE UCZYNIŁ NAM WSZECHMOCNY!

 

„WIARA WIERNYCH JEST WIARĄ KOŚCIOŁA OTRZYMANĄ OD APOSTOŁÓW; JEST SKARBEM ŻYCIA, KTÓRY SIĘ POMNAŻA, GDY JEST ROZDZIELANY” (KKK 949)

ŚWIADECTWO (18.30-19.00)

———————————————–