COACHING

Co to jest Coaching?

Jest to rodzaj wspierającego towarzyszenia w rozwoju. Opiera się na relacji zaufania i otwartości, w czasie której coach za pomocą narzędzi coachingowych pomaga klientowi (który w tej relacji często nazywany jest coachee) odkryć własne zasoby i zrealizować cel, który sobie wyznaczył. Coaching jest procesem, zazwyczaj obejmuje od sześciu do dwunastu spotkań, które odbywają się średnio co dwa, trzy tygodnie i trwają około godziny jedno.

Dla kogo jest coaching?

Coaching jest dla każdego. Najczęściej wybierają go osoby pragnące trwałej zmiany w życiu zawodowym bądź osobistym, dla których – oprócz dojrzałości duchowej, psychicznej i emocjonalnej – ważna jest kwestia rozwoju w obszarze różnorakich działań: zarówno zawodowych jak i osobistych. Coaching nie jest terapią, choć czasem może dotyczyć bardzo osobistych celów. W trakcie jego trwania nie przepracowuje się zranień i przeszłości, ale odnosi się do teraźniejszości i najbliższej przyszłości.

Po co jest coaching?

Aby odpowiedzieć wyczerpująco na to pytanie, najlepiej przywołać metaforę lustra. Przeglądamy się w nim oczekując, że zobiektywizujemy sobie wrażenie dotyczące własnego wyglądu. Podobnie coaching pozwala zobiektywizować odczucia dotyczące własnych subiektywnych decyzji, wyborów i działań. Coach, głównie za pomocą sztuki pytań, pozwala coachee zobaczyć i usłyszeć to, na co wcześniej nie zwrócił uwagi, co do tej pory pozostawało poza jego świadomością. Dzięki temu na sesjach coachingowych klient często odkrywa głęboko ukryte marzenia i pasje, dociera do swoich fundamentalnych zasobów, które pozwalają, by jego działania były skuteczniejsze, wybory bardziej adekwatne, a w konsekwencji jego życie pełniejsze pasji i szczęśliwsze.

Dlaczego do mnie?

Z pewnością od coachów działających na rynku odróżniają mnie elitarne studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie doświadczeni psychologowie, coachowie, terapeuci i trenerzy (związani z cenionym Laboratorium Psychoedukacji) dali mi solidne podwaliny pod osobisty warsztat. Od momentu ukończenia studiów pozostaję w procesie superwizji ( w Laboratorium Psychoedukacji), gdzie weryfikuję prowadzone przeze mnie procesy, zapewniając tym samym bezpieczeństwo wszystkim prowadzonym przeze mnie osobom.

Jako osoba wierząca pragnę, by wiedza zarezerwowana dotąd dla prezesów, dyrektorów i managerów światowych korporacji biznesowych – m.in. na temat skutecznego działania, przedsiębiorczości i kreatywności – była dostępna dla wszystkich podejmujących się pełnienia woli Bożej w różnych powołaniach i zawodach, tak by mogli wieść życie pełne pasji i satysfakcji.     

ALEKSANDRA NITKIEWICZ

ZGŁOSZENIA:

Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA
ul. Św. Rocha 212, 42-221 Częstochowa
telefon: 691 105 925 (pn.-pt. 17-19)665 210 175 (dyrektor)
e-mail: centrum@ojcze.pl