zachęta do odpowiedniego nastawienia serca i postawy przy odmawianiu nowenny

ZACHĘTA DO ODPOWIEDNIEGO NASTAWIENIA SERCA I POSTAWY PRZY ODMAWIANIU NOWENNY

1.Przylgnąć sercem do Maryi, wejść w Jej matczyne pragnienie szukania i ratowania Ojcu wszystkich Jego zagubionych dzieci i włączyć się w Jej modlitwę do Syna, aby pojednał wszystkich marnotrawnych synów z Ojcem.

2. Za każdym razem przy odmawianiu Nowenny szczerze wzbudzić w sercu intencję wynagradzającą i błagalną.

3. Gorąco modlić się za innych, ale pragnąć równocześnie własnego nawrócenia i powrotu do Ojca.

4. Raz w miesiącu zatroszczyć się o głębsze skupienie, ciszę i pokutę w intencjach Nowenny. Odbyć szczerą spowiedź, przyjąć Komunię Świętą w duchu wynagrodzenia za grzechy swoje i wszystkich ludzi, a nawet starać się podjąć w intencjach Nowenny dobrowolną formą postu, wyrzeczenia czy jałmużny.

5. Często sobie przypominać o wszystkich biednych duszach, polecanych w Nowennie, a szczególnie DZIŚ umierających, i w drobnych aktach zawierzać ich Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Razem z Maryją wysławiać miłosierdzie Ojca Niebieskiego, który w Jezusie Chrystusie dał nam ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!