Otrzyj Matce łzy (pełny tekst Nowenny)

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ na rozpoczęcie Nowenny

Bądź pozdrowiona Maryjo, Dziewico  Kontemplacji, która najpiękniej ze wszystkich stworzeń na ziemi,  usłyszałaś Słowo Boga,   najpiękniej Je  przyjęłaś i w najpiękniejszy sposób  odpowiedziałaś na Nie…

Bądź pozdrowiona Maryjo, Służebnico Pańska, która nie pragnęłaś i nie pragniesz niczego innego, niż tylko pełnić wolę Boga i czynić wszystko, cokolwiek Syn Twój powie

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, która przynosisz nam dziś Słowo Twego Syna i objawiasz pragnienie Jego Serca: Tak t nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych(por. Mt 18, 12-14)

Bądź pozdrowiona Maryjo, Ucieczko grzeszników, której serce stało się sercem Orędowniczki wszystkich małych i najmniejszych, owiec zabłąkanych i dusz oddalonych od Boga.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Bolesna, cierpiąca i wylewająca łzy nad każdym synem marnotrawnym, któremu nie wystarczyła miłość Ojca i wyciągnięta ku niemu zbawcza Dłoń Twojego Syna.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Królowo nieba i ziemi, która dzień i noc depczesz głowę węża, walcząc o swoje dzieci i zanosisz je Synowi, ratując przez zgubą i potępieniem.

Matko nasza, wcale nie jesteśmy lepsi od reszty Twoich dzieci, bo sami jesteśmy owymi zabłąkanymi owcami, odnalezionymi przez Ciebie i pojednanymi z Ojcem przez Twojego Syna,  i sami też znamy smak nie jednego odejścia z Domu Ojca, i nie jednego powrotu w Jego Miłosierne Ramiona.

I właśnie dlatego, że na samych sobie zobaczyliśmy gorzkie  skutki najmniejszego nawet odejścia od Boga, pozwól nam razem z Tobą, Maryjo,  szukać i ratować Ojcu te Jego dzieci, które, jak my niegdyś, szukają dziś szczęścia poza Bogiem i żyją w świecie jak sieroty bez Ojca

I właśnie dlatego, że na własnej skórze doświadczyliśmy niszczących konsekwencji odejścia z Domu Ojca i wielu prób wypełnienia głodu serca strąkami, którymi karmiły się świnie, pozwól nam, Maryjo, włączyć się w Twoją walkę o powrót wszystkich synów marnotrawnych do Ojca i razem z Tobą wołać za nimi do Twojego Syna i zanosić Mu w modlitwie  wszystkich zabłąkanych, zagubionych i zniszczonych przez grzech ludzi, których jedynie On może pojednać z Ojcem!

A nade wszystko dlatego, że nosimy w sobie żywą pamięć ratunku i wyzwolenia, które otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, także dzięki Twojej Matczynej modlitwie i łzom wylanym za nas, pozwól nam dzisiaj OTRZEĆ TOBIE ŁZY!

Będziemy to czynić, Maryjo, stając dzień po dniu przy Tobie, i prosząc Jezusa tak jak Ty, i o to samo co Ty: ulituj się Panie Jezu Chryste nad wszystkimi zbłąkanymi duszami, pojednaj ich z Ojcem i odnów w nich ducha przybrania za synów! AMEN.

 

BOLESNA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

WSTĘP

Królowo Różańca Świętego, uproś nam łaskę rozważania bolesnych tajemnic życia Twojego Syna! Niech Twoja obecność pod Krzyżem Jezusa Chrystusa, otworzy nas na prawdę o nas samych i rozbudzi w nas ducha skruchy i pokuty, abyśmy błagając, razem z Tobą, za wszystkimi synami marnotrawnymi, nie zapomnieli o własnym nawróceniu i powrocie do Ojca!

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

TAJEMNICA I: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!» (Por. Mk 14, 32-36)

Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy (Por. Łk 15, 29-31)

(chwila osobistej medytacji przeczytanego Słowa Bożego)

INTENCJE

 • Módlmy się za tych, którzy czują się porzuceni, odepchnięci, niechciani i skrzywdzeni przez innych ludzi; którzy szczególnie z powodu odtrącenia i opuszczenia przez bliskie im osoby, przeżywają swój “Ogrójec”, samotność, chorobę, lęk, smutek, a nawet rozpacz;  
 • Módlmy się za tych, którzy czują się odtrąceni i opuszczeni przez Boga; którzy noszą w sobie Jego fałszywy obraz: surowego Sędziego i nieczułego na los człowieka Władcy;
 • Módlmy się za tych, którzy, choć żyją daleko od Boga, tęsknią za Nim i za powrotem do Domu Ojca. Nie wierząc jednak w Jego darmową miłość i przebaczenie, i nie znając Jego Ojcowskiego Oblicza, żyją w głębokim poczuciu winy i zniechęceniu wobec Boga i samych siebie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA II: BICZOWANIE PANA JEZUSA

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno […]. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie (Por. J 17, 6-19).

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego […], lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! (Por. 2 Tm 1, 6-8)

(chwila osobistej medytacji przeczytanego Słowa Bożego)

INTENCJE

 • Módlmy się za kapłanów, którzy przez nieroztropność utracili zażyłość w relacji z Bogiem, przez co stali się mniej gorliwi i mniej wierni w wypełnianiu swojej misji i powołania;
 • Módlmy się za kapłanów, którzy stracili gorliwość i entuzjazm w poświęceniu i służbie ludziom oraz przestali naśladować swego Pana i Mistrza, Dobrego Pasterza, który życie swoje oddaje za owce;
 • Módlmy się za kapłanów zmęczonych, wypalonych, przeżywających kryzysy swojej tożsamości oraz pokusy i zwątpienia w powołanie i charyzmat, którym zostali obdarowani przez Boga.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA III: CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Por. Mt 5, 25-34)

Inne  [ziarna] padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je […]  Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne (Por. Mt 13, 1-23).

(chwila osobistej medytacji przeczytanego Słowa Bożego)

INTENCJE

 • Módlmy się za tych, którzy utracili wrażliwość na Słowo Boże i żyją według własnych upodobań, żądz i namiętności;
 • Módlmy się za tych, którym Boga zagłuszyły zbytnie troski i zamartwianie się o siebie i o innych, przez co przestali się troszczyć o Boga i o swoją duszę, przestali się modlić, adorować i karmić Eucharystią;
 • Módlmy się za tych, których serca zaślepiły bogactwa świata: praca, pieniądze, kariera i sława; za tych, którzy kłaniając się bożkom tego świata i nierzadko wpadają w sidła magii, okultyzmu, fałszywych nauk i ideologii.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA IV: DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego (1 Kor 6, 9-11)

Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (Por. 1 Kor 6, 18-20).

(chwila osobistej medytacji przeczytanego Słowa Bożego)

INTENCJE

 • Módlmy się za tych, którzy przez grzech ciężki i zatwardziałość serca odeszli od Boga i nie chcą do Niego powrócić;
 • Módlmy się szczególnie za tych, którzy trwają w grzechach “wołających o pomstę do nieba”, za przestępców i zbrodniarzy, więźniów, mających na sumieniu ciężkie złe czyny i zniewagi wobec Boga i ludzi;
 • za tych, którzy bluźnią Imieniu Boga, członków sekt, heretyków, tych, którzy swoim złym postępowaniem i fałszywą ideologią sieją spustoszenie w wielu niewinnych sercach i powodują zamęt i zgorszenie w świecie i Kościele.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA V: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».  Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju» (Łk 23, 39-43)

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2, 4-5)

(chwila osobistej medytacji przeczytanego Słowa Bożego)

INTENCJE

 • Módlmy się za wszystkich konających i umierających dzisiaj, szczególnie tych, którzy teraz potrzebują pojednania z Bogiem w sakramencie pojednania i pokuty;
 • Módlmy się za tych, którzy w ostatnich chwilach swojego ziemskiego życia toczą potężną walkę, rozdarci między pragnieniem pojednania się z Bogiem a pokusą pozostania w grzechu i w sidłach szatana, który pragnie zdobyć te dusze dla siebie i pozostawić je w buncie wobec Boga i w braku dobrej woli, by wezwać Imienia Jezusa Chrystusa, Jedynego Pana i Zbawiciela człowieka:
 • Módlmy się za tych, którzy w życiu odrzucili Boga i nie pojednani z Nim odejdą dzisiaj z tego świata, aby Miłosierny Ojciec wejrzał na modlitwę całego Kościoła, Maryi i wszystkich Świętych i ulitował się nad swoimi marnotrawnymi dziećmi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

ZAKOŃCZENIE

MODLITWA ZA DOM OJCA (Dom Wspólnoty Bożego Ojcostwa), aby dla jego     mieszkańców i wszystkich, którzy do niego przychodzą, był miejscem powrotów z daleka i spotkań z MIŁOSIERNYM OJCEM i aby OJCIEC w tym Domu był znany, czczony i kochany!

Tyś bowiem, Boże mój, objawił  swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem.  A teraz, o Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27).