Adoracja dla Życia – 18 XI (sobota) – 16.00-20.00 – Dom Ojca