Adoracja dla Życia – wigilia zesłania ducha świętego