Adoracja dla Życia – dziękczynienie za Święto Bożego Ojcostwa – 11 sierpnia 16.00. Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu.