ADORACJA DLA ŻYCIA Z ZEGARMISTRZEM I KORONCZARKĄ…

 

18 LISTOPADA 16.00-20.00 ADORACJA DLA ŻYCIA

 

Kochani Przyjaciele Wspólnoty Bożego Ojcostwa, modlący się z nami od dawna podczas Adoracji dla Życia! Rozpoczynamy nowy cykl spotkań, którym w tym roku towarzyszyć będą Święci Małżonkowie, Rodzice Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus: ZELIA i LUDWIK MARTIN, obecni od niedawna w Domu Ojca w znaku RELIKWII, przywiezionych do nas z samego Lisieux (patrz na zdjęciu obok). Podczas każdego spotkania będą głoszone konferencje, inspirowane życiem i powołaniem Świętych Małżonków oraz prowadzona modlitwa wstawiennicza przy relikwiach Świętych, w intencjach rodzin,  małżonków, rodziców, dzieci i każdego kto tylko rozpozna w tych Dwóch kochających się Sercach, oblicze ojca i matki, które – jak mocno wierzymy – znalazły się w Domu Ojca tylko z jednego powodu: aby  być ISKRĄ, niosącą ogień Miłości Ojca tym wszystkim, którzy osłabli i pogubili się na drogach swojego życia, i szukają ratunku dla siebie i nowej nadziei dla swoich domów i rodzin… Zapraszamy Was w każdą II sobotę miesiąca  do Domu Ojca! Rozpoczynamy o 16.00. W programie m.in.: Msza Święta, konferencja,  modlitwa wstawiennicza z ucałowaniem Relikwii Świętych Małżonków,  indywidualna (w ciszy) Adoracja Najświętszego Sakramentu, a w przerwie „domowa” kawa i ciasto… Spotkanie kończyć się będzie ok. 20.00 ojcowskim błogosławieństwem, którego udzielą wszystkim ojcowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa. ZAPRASZAMY.

UWAGA: Z racji tego, że w II sobotę listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, najbliższa Adoracja dla Życia odbędzie się w III sobotę listopada (18 XI).

Zaproszenie na Adorację dla Życia

KAŻDA II SOBOTA MIESIĄCA

GODZ. 19.00, KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, UL. GEN. M. DĄBKOWSKIEGO 42, CZĘSTOCHOWA ŚW. ROCHA 212, CZĘSTOCHOWA

Dobry czas i miejsce na nieudawany powrót do Boga, na szczerą modlitwę we wnętrzu swego serca, na szukanie własnego istnienia i dokopywanie się do fundamentów swojej tożsamości, na stawianie pytań o szczerość relacji z Bogiem i o motywację swoich działań, wyborów i przekonań.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Nie ma miłości bez patrzenia i adorowania tego kogo się kocha. Tak jak wystawia się swoje ciało na słońce, aby je ogrzać, ozdobić i odnowić, tak samo serce i życie, wystawione na promienie Bożej łaski, dojrzewa, nabiera świeżości i nowych sił do życia. W milczeniu, z pustymi rękami, z milczącym uwielbieniem i nadzieją że Święty Chleb „wchłonie” każdą ciemność i odnowi w nas Boży Obraz.

SŁOWO – KATECHEZA – ŚWIADECTWO

Skutecznym pokarmem na nasz życiowy głód i duchową pustynię jest Słowo Pana. Słuchanie Go, rozważanie i przeżywanie (raczej „przeżuwanie”) we wspólnocie pozwala coraz bardziej rozumieć Boga i dokonywać życiowych wyborów nie na podstawie własnych pobożnych uczuć i życzeń, ale na mądrości i posłuszeństwie Bogu.

WSPÓLNE UWIELBIENIE

Adorować i uwielbiać Boga – to najbardziej właściwa postawa stworzenia wobec swego Stwórcy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCOWSKIE

Prosty dar, proroctwo odnawiające życie. I prosto z serca ojców i matek: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6, 24-26)

 

ZAPRASZAMY!