Ikona „Wróć do Ojca”

Ikona Wróć do Ojca została napisana w 2017 r. przez Monikę Sawionek (Ukończyła w 2008 r. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziałach Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka i Wydziale Scenografii – prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda). Ikona została napisana według wielowiekowej tradycji na desce z drzewa liściastego. Pokryta klejem zwierzęcym, płótnem, 12 warstwami zaprawy klejowo-kredowej. Napisana pigmentami, połączonymi spoiwem z żółtka jaja i wina. Pokryta złotem płatkowym, 24 karatowym. Malatura została zabezpieczona werniksem żywicznym.

Tytuł WRÓĆ DO OJCA, jest umieszczony na Ikonie w języku greckim, i nawiązuje do słów św. Ignacego Antiocheńskiego: Moje pragnienia (ziemskie) zostały ukrzyżowane i nie ma we mnie j ognia miłości do rzeczy materialnych. Jest tylko woda żywa, która przemawia do mnie z wnętrza mojego i woła: Wróć do Ojca! Wróć do Ojca!… (z Listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzymian). Słowa te towarzyszą Wspólnocie Bożego Ojcostwa od początku jej istnienia. Dlatego Ikona jest w jakimś sensie obrazem życia i działania Wspólnoty Bożego Ojcostwa, jej charyzmatu, powołania i misji.

Sercem Ikony jest TRÓJCA ŚWIĘTA: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec podtrzymuje Jezusa Chrystusa na krzyżu, między Głową Ojca, a Głową Syna, widoczny jest, w symbolu gołębicy, Duch Święty. Umieszczenie trzech Osób w jednej linii pionowej, wyraża prawdę o boskości wszystkich Osób Trójcy Świętej. 

Między trzema Osobami Trójcy Świętej jest umieszczona czwarta osoba, CZŁOWIEK. Sposób, w jaki pozostaje on między trzema Osobami Boskimi, wyraża głęboką prawdę o miłości Trójjedynego Boga, który w swoje boskie Życie włącza człowieka i pozwala mu w uczestniczyć w misterium Jego boskiego Życia. Człowiek w łonie Trójcy Świętej uosabia SYNA MARNOTRAWNEGO, który powraca do Ojca z dalekiej krainy, gdzie roztrwonił majątek, karmiąc się strąkami, którymi żywiły się świnie… (por. Łk 15, 11-32). Ikona przedstawia wstrząsający obraz człowieka, który przez grzech i odejście od Boga, staje się niczym umarły i niezdolny do życia. Serce Boga jest jednak sercem Ojca i jest otwarte nawet dla tych, którzy odeszli daleko od Niego i roztrwonili cały majątek, żyjąc rozrzutnie….

Obraz syna marnotrawnego, spoczywającego na ramionach Chrystusa Ukrzyżowanego wyraża prawdę, że JEZUS CHRYSTUS jest jedyną drogą powrotu do życia, do Boga i do samego siebie. Jest jedynym Odkupicielem człowieka i tylko On może pojednać z Ojcem wszystkich grzeszników, którzy odwrócili się od Ojca.

Po lewej strony Ikony, przedstawieni są w postawie stojącej główni Patronowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa, MATKA BOŻA I ŚWIĘTY JÓZEF, Rodzice Jezusa Chrystusa. Z przody widzimy MATKĘ BOLESNĄ, cierpiącą i płaczącą  z powodu grzechu i odejścia od Boga tak wielu Jej dzieci, których Ona nie przestaje kochać matczyną miłoscią i troszczyć się o ich zbawienie. Maryja jedną dłonią ociera łzy ze swojego zbolałego Oblicza. Płacz Maryi nie jest jednak Jej bezradnością. Druga dłoń Maryi wyraża walkę jaką toczy nieustannie o swoje zagubione dzieci. Wyrywając je szatanowi, przynosi je pod krzyż, błagając Syna o litość nad biednymi duszami i o pojednanie ich z Ojcem.

Ukryty za Maryją, przedstawiony jest na Ikonie ŚWIĘTY JÓZEF. Jego postać wskazuje na nieodłączne towarzyszenie Maryi, także w podejmowaniu Jej DZIEŁA ratowania Ojcu synów. W cieniu swojej Małżonki naśladuje Jej gesty troski i oddania się na służbę ratowania dusz ludzkich, podtrzymując Maryję w Jej błagalnym wołaniu do Syna o pojednanie wszystkich zbłąkanych serc z Ojcem.

U stóp Maryi zgromadzony jest TŁUM ludzi. Twarze i ręce postaci tego tłumu skierowane są w geście błagalnym i proszącym do Maryi.  Tłum przedstawia KOŚCIÓŁ, zwrócony nieustannie ku swojej Matce i zanoszący Jej w modlitwie wszystkich synów marnotrawnych, włączający się tym samym w DZIEŁO Maryi, ratującej swoje zabłąkane dzieci. Tłum symbolicznie przedstawia również charyzmat, powołanie i misję WSPÓLNOTY BOŻEGO OJCOSTWA. Misję ratowania Ojcu Jego synów i córek, i głoszenia Ojcostwa Boga w świecie tak, „aby Ojciec był bardziej znany, czczony i kochany”. Swoim życiem i działaniem Wspólnota chce wynagradzać Ojcu Niebieskiemu za wszystkie niewierności, odejścia i zniewagi, wyrządzone Jego Boskiemu Sercu, Sercu Jego Syna, zranionemu na Krzyżu oraz Niepokalanemu Sercu Maryi. Włączając się w DZIEŁO Maryi, którym jest Jej matczyna troska i walka o powrót do Ojca wszystkich Jej dzieci, Wspólnota Bożego Ojcostwa pragnie z miłością OTRZEĆ MATCE ŁZY i ulżyć Jej w bólu i cierpieniu, z powodu niewierności Bogu tak wielu Jej dzieci.

W tłumie wyróżniają się postacie, których głowy otoczone są aureolą. To ŚWIĘCI, patronowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa: Małżonkowie LUDWIK i ZELIA MARTIN, ich Córka (na Ikonie jeszcze nie karmelitanka), św. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I ŚWIĘTEGO OBLICZA oraz św. JAN PAWEŁ II, patron Katolickiego Centrum Ojcostwa „DOM OJCA”, założonego i prowadzonego przez Wspólnotę Bożego Ojcostwa. Codzienna modlitwa Wspólnoty Bożego Ojcostwa zawiera słowa: „…abyśmy wraz ze wszystkimi Świętymi zdołali ogarnąć, czym jest Długość, Szerokość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę…” (cały tekst codziennej modlitwy WBO: Ef 3, 14-21)

Pośród wielu postaci tłumu widać MĘŻCZYZN, KOBIETY, MAŁŻONKÓW, RODZICÓW, OJCÓW, MATEK i ICH DZIECI… Członkowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa szukają na tej Ikonie siebie, swoich bliskich, dzieci i znajomych. Po dłuższej kontemplacji Ikony każdy wcześniej czy później odnajduje siebie. Podobnie  każdy z wpatrujących się w Ikonę może rozpoznać się na niej. Jeśli nie odnajdziesz się pośród modlącego się tłumu, to jest duże prawdopodobieństwo, że rozpoznasz siebie na ramionach Jezusa…

Tłum postaci na Ikonie to tłum modlących się i kontemplujących w RÓŻAŃCU  tajemnice życia Jezusa i Maryi. Odmawiając Różaniec, chronimy siebie i innych przed pokusami i zasadzkami szatana i bierzemy udział w zwycięstwie Maryi, która jako potężna królowa nieba i ziemi depcze głowę węża i ratuje z jego sideł wiele swoich dzieci, oddając je Chrystusowi, który jako jedyny – PAN I ZBAWICIEL – może pojednać ich  z Ojcem.

Poza tymi wyżej przedstawionymi symbolami, Ikona przedstawia wreszcie modlitwę, Nowennę, powstałą we Wspólnocie Bożego Ojcostwa, o powrót synów marnotrawnych do Domu Ojca. Nowenna: OTRZYJ MATCE ŁZY – URATUJ OJCU SYNA, jest odmawiana  przez dziewięć miesięcy (każdego dnia) przez członków Wspólnoty Bożego Ojcostwa i inne osoby, które chcą włączyć się do modlitwy i razem ze Wspólnotą prosić w konkretnych intencjach o powrót do Boga wszystkich swoich bliskich. Odmawianie Nowenny polega na codziennym odmówieniu Bolesnej Części Różańca Świętego w intencjach różnych stanów   i grup ludzi, którzy oddalili się do Ojca i sami o własnych siłach nie potrafią do Niego powrócić.

(Ikona „Wróć do Ojca” – Imprimatur: bp A.Przybylski, Wikariusz generalny, Częstochowa 3.07.2018 L.dz. 1123/6.7/2018)

pełny tekst nowenny

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (na rozpoczęcie Nowenny)

 

Bądź pozdrowiona Maryjo, Dziewico Kontemplacji, która najpiękniej ze wszystkich stworzeń na ziemi przyjęłaś Słowo Boga i w najpiękniejszy sposób na Nie odpowiedziałaś.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Służebnico Pańska, która nie pragnęłaś i nie pragniesz niczego innego, jak tylko pełnić wolę Boga i czynić wszystko, cokolwiek Syn Twój powie

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, która objawiasz nam dzisiaj miłość Serca Jezusowego, z którego wyrywa się wołanie: tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych…

Bądź pozdrowiona Maryjo, Ucieczko grzeszników, której Serce stało się sercem Orędowniczki wszystkich najmniejszych i najsłabszych, owiec zabłąkanych i dusz oddalonych od Boga.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Bolesna, wylewająca łzy nad każdym Bożym dzieckiem, któremu nie wystarczyła miłość Ojca i wyciągnięta ku niemu zbawcza dłoń Twojego Syna.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Królowo nieba i ziemi, która dzień i noc depczesz głowę węża, walcząc o swoje dzieci, ratując je przez zgubą i potępieniem.

Matko nasza, wcale nie jesteśmy lepsi od reszty Twoich dzieci, bo sami też byliśmy niegdyś owymi zabłąkanymi owcami i sami też znamy gorzki smak odchodzenia od Boga i napełniania swoich serc strąkami, którymi karmiły się świnie, Sami też poznaliśmy radość powrotów w miłosierne Ojcowskie ramiona. Dlatego pozwól nam dziś, Matko, razem z Tobą szukać i ratować Ojcu te Jego dzieci, które dzisiaj szukają szczęścia poza Bogiem i żyją w świecie jak sieroty bez Ojca. Pozwól nam włączyć się w walkę o powrót do Ojca wszystkich marnotrawnych synów, zagubionych i poranionych przez grzech ludzi. Pozwól nam wreszcie, o Matko, OTRZEĆ TOBIE ŁZY! Będziemy to czynić, stając dzień po dniu przy Tobie, prosząc Jezusa tak jak Ty, i o to samo co Ty. By On w Swoim nieskończonym miłosierdziu, ulitował się nad wszystkimi zbłąkanymi duszami, pojednał je z Ojcem i odnowił w nich ducha przybrania za synów. AMEN.

 

BOLESNA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

WSTĘP

Królowo Różańca Świętego, uproś nam łaskę rozważania bolesnych tajemnic życia Twojego Syna! Niech Twoja obecność pod Krzyżem Jezusa Chrystusa, otworzy nas na prawdę o nas samych i rozbudzi w nas ducha skruchy i pokuty, abyśmy błagając, razem z Tobą, za wszystkimi zagubionymi dziećmi, nie zapomnieli o własnym nawróceniu i powrocie do Ojca!

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

TAJEMNICA I: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

MEDYTACJA (wybrać jeden z tekstów biblijnych – w ciszy ok. 5 min.)

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!» (Por. Mk 14, 32-36)

Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy (Por. Łk 15, 29-31)

INTENCJA: ZA NIE ZNAJĄCYCH BOGA JAKO OJCA

* Módlmy się za tych, którzy czują się porzuceni i skrzywdzeni przez innych ludzi; którzy szczególnie z powodu odtrąceni i opuszczenia przez bliskie osoby, przeżywają swój “Ogrójec”, samotność, lęk, smutek, a nawet rozpacz;

* za tych, którzy czują się odtrąceni i opuszczeni przez Boga i noszą w sobie Jego fałszywy obraz: surowego i nieczułego na los człowieka władcy;

* za tych, którzy, choć żyją daleko od Boga, tęsknią za Nim i za powrotem do Jego Domu. Nie znając jednak Jego darmowej miłości i przebaczenia, żyją dalej w smutku i poczuciu winy, i nie mają odwagi do Niego powrócić.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA II: BICZOWANIE PANA JEZUSA

MEDYTACJA

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno […]. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie (Por. J 17, 6-19).

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego […], lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! (Por. 2 Tm 1, 6-8)

INTENCJA: ZA KAPŁANÓW

* Módlmy się za kapłanów, którzy zaniedbali więź z Bogiem i stali się mniej gorliwi i wierni w wypełnianiu swojej misji i powołania;

* za kapłanów, w których zgasł duch ofiary, służby i miłości na wzór Dobrego Pasterza, który życie swoje oddaje za owce;

* za kapłanów przeżywających kryzys swojej tożsamości oraz pokusy i zwątpienia w moc sakramentu święceń, którym zostali obdarowani przez Boga.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA III: CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA

MEDYTACJA

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Por. Mt 5, 25-34)

Inne [ziarna] padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je… Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne (Por. Mt 13, 1-23).

INTENCJA: Za tych, którym Boga zagłuszyły troski tego świata.

* Módlmy się za tych, którzy utracili wrażliwość na Słowo Boże i żyją według własnych upodobań, żądz i namiętności;

* Módlmy się za tych, którym Boga zagłuszyły zbytnie troski i zamartwianie się o siebie i o własne sprawy, dlatego przestali się modlić, adorować, karmić Eucharystią i dbać o zbawienie duszy swojej i swoich bliskich;

* Módlmy się za tych, których serca zaślepiły praca, pieniądze, kariera i sława; którzy kłaniając się bożkom tego świata wpadli w sidła fałszywych nauk i ideologii i pogańskiego życia.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA IV: DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

MEDYTACJA

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego (1 Kor 6, 9-11)

Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (Por. 1 Kor 6, 18-20).

INTENCJA: ZA POPEŁNIAJĄCYCH GRZECHY „WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA”

* Módlmy się za tych, którzy przez grzech ciężki i zatwardziałość serca odeszli od Boga i nie chcą do Niego powrócić;

* za tych, którzy trwają w grzechach “wołających o pomstę do nieba”; za przestępców, zbrodniarzy, więźniów, mających na sumieniu ciężkie złe czyny i zniewagi wobec Boga i ludzi;

* za tych, którzy bluźnią Imieniu Boga i którzy swoim haniebnym postępowaniem i kłamliwą nauką sieją spustoszenie w wielu niewinnych sercach oraz zamęt i zgorszenie w świecie i Kościele.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu. 

 

TAJEMNICA V: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

MEDYTACJA

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».  Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju» (Łk 23, 39-43)

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2, 4-5)

INTENCJA: ZA KONAJĄCYCH I UMIERAJĄCYCH DZISIAJ

* Módlmy się za wszystkich konających i umierających dzisiaj, którzy teraz potrzebują pojednania z Bogiem w sakramencie pojednania i pokuty;

* za tych, którzy toczą teraz potężną duchową walkę, rozdarci między pragnieniem pojednania się z Bogiem przed śmiercią a pokusą pozostania w grzechu i w sidłach szatana. 

* za tych, którzy w życiu odrzucili Boga i nie pojednani z Nim odejdą dzisiaj z tego świata; za umierających dzisiaj zatwardziałych grzeszników.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

ZAKOŃCZENIE

MODLITWA ZA DOM OJCA, aby był miejscem powrotów do Ojca i aby OJCIEC w tym Domu był znany, czczony i kochany!

Tyś bowiem, Boże mój, objawił swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem. A teraz, o Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27).

SCHEMAT NOWENNY

SCHEMAT NOWENNY

1. Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej (na rozpoczęcie Nowenny)

2. Rozważanie Bolesnej Części Różańca Świętego

3. Wstęp do modlitwy różańcowej

4. Rozważanie poszczególnych tajemnic Różańca. Przy każdej tajemnicy należy:

               – krótko rozważyć fragment Pisma Świętego (jeden z dwóch do wyboru)

               – odczytać (wypowiedzieć przed Bogiem) intencje danej tajemnicy różańcowej

               – odmówić dziesiątkę Różańca

4. Zakończenie Nowenny

zachęta do odpowiedniego nastawienia serca i do wypełnienia pewnych warunków przy odmawianiu nowenny

ZACHĘTA DO ODPOWIEDNIEGO NASTAWIENIA SERCA I DO WYPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW PRZY ODMAWIANIU NOWENNY

1.Przylgnąć sercem do Maryi, wejść w Jej matczyne pragnienie szukania i ratowania Ojcu wszystkich Jego zagubionych dzieci i włączyć się w Jej modlitwę do Syna, aby pojednał wszystkich marnotrawnych synów z Ojcem.

2. Za każdym razem przy odmawianiu Nowenny szczerze wzbudzić w sercu intencję wynagradzającą i błagalną.

3. Gorąco modlić się za innych, ale pragnąć równocześnie własnego nawrócenia i powrotu do Ojca.

4. Raz w miesiącu zatroszczyć się o głębsze skupienie, ciszę i pokutę w intencjach Nowenny. Odbyć szczerą spowiedź, przyjąć Komunię Świętą w duchu wynagrodzenia za grzechy swoje i wszystkich ludzi, a nawet starać się podjąć w intencjach Nowenny dobrowolną formą postu, wyrzeczenia czy jałmużny.

5. Często sobie przypominać o wszystkich biednych duszach, polecanych w Nowennie, a szczególnie DZIŚ umierających, i w drobnych aktach zawierzać ich Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Razem z Maryją wysławiać miłosierdzie Ojca Niebieskiego, który w Jezusie Chrystusie dał nam ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!

mSZA ŚWIĘTA O POWRÓT SYNÓW MARNOTRAWNYCH DO DOMU OJCA

 

W ramach Nowenny „Otrzyj Matce łzy – uratuj Ojcu syna” będzie odprawiana raz w miesiącu – W KAŻDĄ OSTATNIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA, O GODZ. 15.00, W DOMU OJCA – Msza Święta o powrót synów marnotrawnych do Domu Ojca: za wszystkie osoby, które zostały polecone w intencjach Nowenny.

 

Dom Ojca, ul. św. Rocha 212 Częstochowa

1 2 3