pustynia dla życia – przygotowanie

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ I)

„Jeśli człowiek szuka Boga i chce Go znaleźć, jeśli pragnie życia opartego na głębszej z Nim więzi, milczenie jest najprostszą drogą i najczystszym sposobem, żeby do tego dojść. Milczenie jest sprawą zasadniczej wagi, gdyż pozwala Kościołowi iść śladami Jezusa, naśladując trzydzieści milczących lat w Nazarecie, czterdzieści dni i czterdzieści nocy postu i osobistej rozmowy z Ojcem, w samotności i ciszy pustyni. Tak jak Jezus stojący przed wymaganiami woli swego Ojca, Kościół musi na nowo szukać milczenia, żeby wchodzić coraz głębiej w tajemnicę Chrystusa…” (Kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Fragment z książki: R. Sarah, N. Diat, „Moc milczenia”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2017).

Zob. PUSTYNIA DLA ŻYCIA – Dni skupienia w Domu Ojca

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ II)

„Jest wielu chrześcijan, którzy chodzą co niedzielę na Mszę, ale potem są ciągle zajęci. Nie mają czasu ani dla swoich dzieci, ani aby się z nimi pobawić: to nie jest dobre. «Mam wiele do zrobienia, jestem zajęty…». I w ostateczności stają się wyznawcami tej religii, którą jest ciągłe zabieganie: należą do grupy cały czas zajętych, którzy ciągle mają coś do zrobienia… – Ale zatrzymaj się, popatrz na Pana, weź Ewangelię, posłuchaj Słowa Bożego, otwórz swe serce… Nie, ciągle używają języka rąk, zawsze… I robią dobre rzeczy, ale nie jest to dobro chrześcijańskie, tylko ludzkie. Brakuje im kontemplacji. Marcie też tego brakowało. Odważna, ciągle szła do przodu, trzymała wszystko w swych rękach, ale brakowało pokoju: tracenia czasu wpatrując się w Pana”… (Papież Franciszek, Dom św. Marty, 18 X 2018)

Zob. PUSTYNIA DLA ŻYCIA – Dni skupienia w Domu Ojca

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ III)

„Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi. Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa…

Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni” (Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieństwa w Archikatedrze św. Jana w Warszawie, 25 maja 2006)

Zob. PUSTYNIA DLA ŻYCIA – Dni skupienia w Domu Ojca

 

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ IV)

„Przed Jezusem określamy się, milcząc w prawdzie. On daje nam niewyrażalną miłość, gdy jesteśmy prawdziwi w najuboższych słowach wyznania. Im bardziej ta prawda jest biedna duchowo, tym większa pomyślność nas wypełnia. Szczęście pochodzące wprost od Niego! Wszak cisi posiądą ziemię. a ubodzy duchem królestwo niebieskie…

Im bardziej poznajemy Słowo Wcielone, tym bardziej jesteśmy skłonni milcząco Go adorować. Przy Nim wielkie słowa tracą siłę, stając się słabą ruminacją, czyli powtarzaniem tego samego, choćby imienia świętego JEZUS CHRYSTUS…” (Augustyn Pelanowski)

Zob. PUSTYNIA DLA ŻYCIA – Dni skupienia w Domu Ojca

 

 

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ V)

„…Kościół ma być odbiciem światła tryskającego z Chrystusa. A światło Chrystusa jaśnieje, promienieje, rozświetla w milczeniu…

Światłość nie czyni hałasu. Jeśli chcemy zbliżyć się do tego świetlistego źródła, musimy przyjąć postawę kontemplacji i milczeniaAby odbijać światło Chrystusa, chrześcijanie muszą być podobni do Syna Bożego. To światło tryska zawsze w sposób dyskretny…

Prawdziwa natura Kościoła kryje się nie w tym, co Kościół czyni, ale w tym, o czym świadczy – tam, gdzie znajdują się rzeczy głębokie i tajemnicze, tam jest milczenie. Chrystus zażądał od nas, byśmy byli światłem. Nie nakazał nam podbić świata, lecz pokazywać ludziom drogę, prawdę i życie. Zażądał, byśmy byli milczącymi, lecz przekonującymi świadkami Jego Miłości” (Kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Fr. książki: R. Sarah, N. Diat, „Moc milczenia”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2017).

Zobacz: PUSTYNIA DLA ŻYCIA – Dni skupienia w Domu Ojca

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ VI)

Pustka duszy jest najgorszą przeszkodą dla nadziei. Od tego zagrożenia nikt nie jest wolny, gdyż pokusy przeciw nadziei mogą przytrafić się także wówczas, gdy podążamy drogą życia chrześcijańskiego… Kiedy to się zdarza, chrześcijanin wie, że taką sytuację trzeba zwalczać, nigdy  nie poddawać się jej biernie. Bóg nas stworzył do radości i szczęścia, a nie byśmy dusili się w myślach melancholijnych. Dlatego ważne jest strzec swego serca, przeciwstawiając się pokusom nieszczęścia, które z pewnością nie pochodzą od Boga. A tam, gdzie nasze siły okazują się słabe i walka z lękiem szczególnie ciężka, zawsze możemy się uciekać do imienia Jezusa. Możemy powtarzać tę prostą modlitwę, której ślady znajdujemy także w Ewangelii, a która stała się podstawą wielu chrześcijańskich tradycji duchowych: «Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem». (…) To modlitwa nadziei, ponieważ zwraca się do Tego, który może otworzyć drzwi i rozwiązać problemy, umożliwiając spojrzenie aż po horyzont, horyzont nadziei. (Papież Franciszek, Dom św. Marty 2017)

Zobacz: PUSTYNIA DLA ŻYCIA – szczegóły

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ VII)

Odosobnienie daje możliwość poznawania samego siebie, a bezgłos ust pozwala usłyszeć swoje wewnętrzne wrzawy, nie mówiąc już o możliwości usłyszenia natchnień Ducha Świętego i odkrycia demonicznych genealogii nieprawości i kuszenia…

Nie uciekaj więc tak lekko przed samotnością, nie bój się, by uzewnętrzniło się to, co jest wewnątrz ciebie. Bóg dopuszcza PUSTYNIĘ, by człowiek zobaczył zatrute źródło swojego zła, pierwotny impuls swoich grzechów, to, co powoduje, że roją się one w nas jak robactwo. A biorą się … z pustki, a więc z uświadomienia sobie, że jest w nas NIEWYPEŁNIENIE SIĘ BOGIEM!…

To może dlatego na adoracji tak nam trudno, tak się wiercimy w ławce, tak boimy się milczenia. Dlatego łatwiej zmówić różaniec, koronkę, śpiewać, wielbić, byleby tylko nie zderzyć się z pustką, nie poznać, że się ją ma w sobie i nie usłyszeć tego, co jest pod powierzchnią milczenia…” (A. Pelanowski)

Zobacz: PUSTYNIA DLA ŻYCIA – szczegóły

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ VIII)

„Imię Jezus obejmuje wszystko: Boga i człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Modlić się, mówiąc <Jezus>, oznacza wzywać Go, wołać do Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera Obecność, którą oznacza. Jezus jest Zmartwychwstałym i ktokolwiek wzywa Jego Imienia, przyjmuje Syna Bożego, który go umiłował i siebie samego wydał za niego”(KKK 2666)

„To bardzo proste wezwanie wiary zostało rozwinięte w tradycji modlitwy w różnych formach na Wschodzie i na Zacho­dzie. Najczęstszym sformułowaniem, przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: «Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi!» Łączy ono hymn chrystologiczny z Flp 2, 6-11 z błaganiem celnika i żebraków o przejrzenie. Przez to wezwanie serce współodczuwa nędzę ludzi i miłosierdzie ich Zbawiciela” (KKK 2667)

„Wezwanie świętego imienia Jezus jest najprostszą drogą nieustannej modlitwy. Często powtarzane z pokorą przez skupione serce, nie rozprasza się w «wielomówstwie» (Mt 6, 7), lecz «zatrzymuje słowo i wydaje owoc przez swą wytrwałość» (por. Łk 8,15). Jest możliwe «w każ­dym czasie», ponieważ nie jest ono czynnością obok jakiejś innej, ale czynnością jedyną, mianowicie miłowaniem Boga, który ożywia i przemienia wszelkie działanie w Chrystusie Jezusie” (KKK 2668)

Zobacz: PUSTYNIA DLA ŻYCIA – szczegóły

 

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ IX)

Modlitwa Jezusowa to nie tylko regularne powtarzanie formuły modlitewnej…

Nie tylko. To pewien pomysł na życie: skoncentrowanie wszystkich swoich działań na osobie Jezusa Chrystusa. Docelowo ma prowadzić do modlitwy nieustannej.

Niektórzy chcieliby ją sprowadzić do zaklęcia, formuły działającej samej z siebie, i tyle…

Tak myśląc, poddajemy się myśleniu magicznemu: wykonam jeden gest, wypełnię rytuał, wypowiem słowo i wszystko samo cudownie się zmieni. Formuła modlitewna to nie jest zaklęcie, które cudownie rozwiąże nasze problemy. Chodzi raczej o to, aby krok po kroku wraz z Chrystusem przemienić swoje życie.

Niedługo po rozpoczęciu praktyki modlitwy Jezusowej pojawia się znudzenie. Jak to kiedyś było: siedzimy, nic się nie dzieje… Bywa, że po paru tygodniach rezygnujemy, ponieważ brakuje nam „fajerwerków duchowych”.

To dobrze, że dociera się do takiego punktu… Tym, co powinno nas interesować to KOCHANIE BOGA. Po prostu. BEZ ŻADNYCH DODATKÓW…

(Fr. rozmowy z Szymonem Hiżyckim OSB: Modlitwa Jezusowa i szczęście człowieka, w: http://www.fronda.pl/a/o-hizycki-osb-modlitwa-jezusowa-i-szczescie-czlowieka,93127.html)

Zobacz: PUSTYNIA DLA ŻYCIA – szczegóły

abc nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca

1381504689

 

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH  SOBÓT MIESIĄCA

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

 

 

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH  PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

1. Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.
„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało:
“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Maryja powiedziała:
“Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

2. Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?
    Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
    Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
    Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
    Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
    Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
    Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.
    Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

3. Warunki nabożeństwa pierwszych sobót – co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu?

Warunek 1 – Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”.
    Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
    Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2 – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3 – Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.
Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę:
Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warunek 4 – Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła.
    Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.
    Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę:
Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!
Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

 

Piętnastominutowe rozmyślanie (przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

 

4.1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

 

4.2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

 

4.3. Z pokora pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

 

4.4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

 

5.5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.

 

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.

 

4. A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w sobotę, czy może wypełnić je w niedzielę?
    Siostra Łucja odpowiada: „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie tego nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”.

5. Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać – mówi Matka Najświętsza – obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

6. Intencja wynagradzająca.
Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.

7. Warunki rzeczywiście proste, ale czy są wypełniane?
„Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy”- mówi Maryja. Trzeba zatem wypełnić to, o co prosi Niebo. Prośba Maryi dotyczy czterech warunków, zatem wszystkie cztery należy wypełnić, a nie jedynie dowolnie wybrane. Jeśli mowa jest o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, to taka intencja winna nam przyświecać w trakcie nabożeństwa pierwszych sobót. Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15 minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy o medytacji, której temat jest jasno sprecyzowany i nie ma tu dowolności. Maryja prosi ponadto nie tylko o różaniec, ale również o rozmyślanie, zatem zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie różańca z rozmyślaniem o tajemnicach różańcowych. Pamiętajmy: medytacja, niezależna od modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie możemy jej pomijać.

8. Czy nabożeństwo pierwszych sobót jest jeszcze dziś aktualne?
Ojciec Święty Benedykt XVI odpowiada: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona”. „W tym sensie posłanie nie jest zakończone, chociaż obydwie wielkie dyktatury zniknęły. Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom”.
Do dziś pozostają również aktualne słowa siostry Łucji: „Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej niż czynimy i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. A nigdy nie było ono tak straszne, straszne”. Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jest wciąż wezwaniem dla Kościoła i każdego z nas; nadal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej uczynić, by było ono znane i praktykowane.
Rodzi się jednak pytanie: po cóż nam dziś to nabożeństwo? Nie zapominajmy jednak, iż to „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi”. Zatem sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga pomocną dłoń człowiekowi przez Maryję, a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich wątpiących w sens tego nabożeństwa, iż „Bóg jest Ojcem i lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci” i pragnie „ułatwić nam drogę dostępu do Siebie”.

Przypomnienie tego nabożeństwa, w czasie, kiedy trwa Wielka Nowenna Fatimska, nabiera szczególnego znaczenia. Stanowi ono bowiem istotę przesłania Matki Bożej i jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas. Jeśli mówimy o pobożności fatimskiej, to nie możemy jej utożsamiać jedynie z 13. dniem miesiąca od maja do października. Fatima bowiem woła o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Nie wypełnimy fatimskiego przesłania, jeśli nie będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty.

Modlitwy Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

 

Informacje zaczerpnięto ze strony internetowej: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica

Co chcesz, abym ci uczynił? (Bibliodrama)

bb

Niezwykłe spotkanie z Bartymeuszem! Tym, który rozpoznał Syna Bożego i uwierzył w Jego pomoc. Uczestnicy bibliodramy będą spotykać się ze sobą i oddawać Bogu swoje niemożności, „nie-widzenia”, a nade wszystko serca pełne tęsknoty za bliskością, przejrzystością… Spotkaniu będzie towarzyszyło wołanie Bartymeusza: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną…

Zapraszamy zarówno osoby, które chcą doświadczyć czegoś nowego w przeżywaniu wiary, jak i te, które uważają się za antytalencia artystyczne. Tych poszukujących i tych nieśmiałych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warunkiem udziału w zajęciach jest chęć wejścia w głębszą relację z Bogiem, z sobą samym i z innymi. Nie trzeba mieć żadnego talentu artystycznego, wystarczy chcieć!

Zaproszenie skierowane jest do osób pełnoletnich.

8 LISTOPADA, 9.30, DOM OJCA, UL. ŚW. ROCHA 212, CZĘSTOCHOWA

Zgłoszenia do 5 listopada: centrum@ojcze.pl, tel. 691105925

I rocznica Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA

kco_0972 (800x674)22 października 2014 r., w pierwsze wspomnienie św. Jana Pawła II, metropolita częstochowski, Abp Wacław Depo erygował dekretem Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA. Jako wotum wdzięczności za ten dar członkowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa odbyli w dniach 16-19 X br. pielgrzymkę do grobu św. Jana Pawła II, gdzie dziękowali Bogu za dar Świętego Papieża i za Jego promieniowanie Ojcostwa, które wywarło wielki wpływ na powstanie WBO oraz Katolickiego Centrum Ojcostwa. Równocześnie wzięliśmy udział w kanonizacji patronów Wspólnoty Bożego Ojcostwa: Ludwika i Zelii Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ludwik Martin, wraz ze św. Józefem i św. Janem Pawłem II, jest patronem Katolickiego Centrum Ojcostwa. Te wielkie dni świętowania dopełniliśmy 25 października MSZĄ ŚWIĘTĄ dziękczynną za rok działalności Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA. Podczas Mszy Świętej została uroczyście poświęcona ikona Świętych małżonków, Zelii i Ludwika Martin, napisana przez Monikę Sawionek (która jest autorką wszystkich pozostałych Ikon w kaplicy Domu Ojca) i uroczyście ustawiona w kaplicy Domu Ojca. Na zakończenie Mszy Świętej została odmówiona po raz pierwszy Litania do Świętych Ludwika i Zelii, spisana według próśb i wezwań, ułożonych przez rodziny i pozostałych członków WBO. Będzie także możliwość włączenia do Katolickiego Centrum Ojcostwa nowych jego członków. Po Mszy Świętej rozpoczęła się druga część świętowania, podczas której obejrzeliśmy film i zdjęcia z pielgrzymki do Rzymu oraz słuchaliśmy bardzo pięknych i głębokich świadectw jej uczestników. Oczywiście był tort urodzinowy, włoska kawa i wiele innych atrakcji…

1 21 22 23 24 25 28