MISJA DOMU OJCA

Dom Ojca

Idea Domu Ojca zrodziła się w WBO z obietnicy, którą Bóg dał nam przez Swoje Słowo: Tyś bowiem, Boże mój, objawił  swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem.  A teraz, Jahwe, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Jahwe, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27). Dom Ojca jest miejscem, w którym członkowie WBO pragną przeżywać i przekładać na język praktyki chrześcijańskiej ową rzeczywistość życia w Ojcu i w ten sposób realizować cel życia i działania WBO: aby Ojciec był poznany – aby Ojciec był czczony – aby Ojciec był kochany.

Dom Ojca pełni we Wspólnocie potrójną funkcję:

 • Po pierwsze jest miejscem spotkań, modlitwy i formacji członków Wspólnoty Bożego Ojcostwa.
 • Jednocześnie jest przestrzenią odnowy, uzdrowienia i wewnętrznej przemiany dla wielu osób, które do tej pory żyły w świecie jak „sieroty bez Ojca”, często w środowiskach patologicznych, rozbitych rodzinach i w poczuciu bezsensu życia. Mieszkanie w Domu Ojca daje im możliwość odnowy życia duchowego, terapii i formacji na różnych płaszczyznach życia, odbudowania własnej tożsamości i rozpoczęcia dojrzałego dorosłego życia.
 • I wreszcie, Dom Ojca, jest miejscem realizacji misji członków WBO, podejmowanej w Kościele, która od 22 października 2014 r.  – w pierwsze liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – przybrała kształt Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

 

Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA

 

Celem wszelkich działań Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA jest troska o jak najpełniejszy rozwój człowieka jako dziecka Bożego, a co za tym idzie – prowadzenie działalności związanej z problematyką Bożego Ojcostwa – również w jego ziemskim wymiarze, czyli naturalnym i duchowym ojcostwie i macierzyństwie. Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA kieruje swoją ofertę zarówno do osób żyjących samotnie, jak i w małżeństwie i rodzinie. A realizujemy ją właśnie przez  prowadzenie Domu Ojca – ośrodka o charakterze interdyscyplinarnym, przy udziale psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, prawników, kapłanów i innych specjalistów, wspierających i troszczących się o wszechstronny rozwój człowieka. W wyremontowanych przez nas pomieszczeniach piwnicznych Domu Ojca, mieszczą się pokoje i gabinety Centrum Ojcostwa, w których staramy się jak najlepiej towarzyszyć człowiekowi w jego dojrzewaniu i rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia.

Nie spodziewaliśmy się nawet, że działalność Centrum Ojcostwa będzie rozwijała się w tak szybkim tempie: powstają ciągle nowe projekty (warsztaty, konferencje, rekolekcje, spotkania indywidualne i grupowe, i inne zajęcia). Osób potrzebujących towarzyszenia ojcowskiego zgłasza się coraz więcej. Biorą oni udział w indywidualnych terapiach, konsultacjach, warsztatach i spotkaniach, mających na celu przywrócenie im dojrzałości duchowej, psychicznej, emocjonalnej itp. Dlatego istniejące warunki lokalowe, w których podejmujemy ową działalność jest niewystarczająca pod każdym względem. Otrzymaliśmy zgodę Biskupa, Metropolity Częstochowskiego, Abpa Wacława Depo, na rozbudowę Domu Ojca. Jest już przygotowany projekt, którego część będzie zajmowała kaplica: ŚWIĄTYNIA KU CZCI BOGA OJCA (jeden z najważniejszych celów życia i działania Wspólnoty Bożego Ojcostwa: aby szerzyć kult Bożego Ojcostwa i przyprowadzać do Boga wszystkie „sieroty bez Ojca”), duża aula – na potrzeby prowadzenia warsztatów, sesji, konferencji i innych spotkań oraz gabinety – pomieszczenia na indywidualne spotkania w ramach poradnictwa w Katolickim Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

Póki co szukamy ludzi i życzliwych „środowisk”, które mogłyby i chciały pomóc i wesprzeć nas w owym „projekcie Ojca” i które rozpoznają w naszym powołaniu „znak czasu” dla współczesnego świata i człowieka, szczególnie tego, który nosi w sobie bolesną „ranę Ojca” i potrzebuje wsparcia i bardzo konkretnej pomocy, którą właśnie m.in. ma stanowić dla nich DOM OJCA w Częstochowie.

MOŻE TY POMOŻESZ BUDOWAĆ NAM DOM OJCA?

Zaproszenie na Adorację dla Życia

KAŻDA II SOBOTA MIESIĄCA

GODZ. 19.00, KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, UL. GEN. M. DĄBKOWSKIEGO 42, CZĘSTOCHOWA ŚW. ROCHA 212, CZĘSTOCHOWA

Dobry czas i miejsce na nieudawany powrót do Boga, na szczerą modlitwę we wnętrzu swego serca, na szukanie własnego istnienia i dokopywanie się do fundamentów swojej tożsamości, na stawianie pytań o szczerość relacji z Bogiem i o motywację swoich działań, wyborów i przekonań.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Nie ma miłości bez patrzenia i adorowania tego kogo się kocha. Tak jak wystawia się swoje ciało na słońce, aby je ogrzać, ozdobić i odnowić, tak samo serce i życie, wystawione na promienie Bożej łaski, dojrzewa, nabiera świeżości i nowych sił do życia. W milczeniu, z pustymi rękami, z milczącym uwielbieniem i nadzieją że Święty Chleb „wchłonie” każdą ciemność i odnowi w nas Boży Obraz.

SŁOWO – KATECHEZA – ŚWIADECTWO

Skutecznym pokarmem na nasz życiowy głód i duchową pustynię jest Słowo Pana. Słuchanie Go, rozważanie i przeżywanie (raczej „przeżuwanie”) we wspólnocie pozwala coraz bardziej rozumieć Boga i dokonywać życiowych wyborów nie na podstawie własnych pobożnych uczuć i życzeń, ale na mądrości i posłuszeństwie Bogu.

WSPÓLNE UWIELBIENIE

Adorować i uwielbiać Boga – to najbardziej właściwa postawa stworzenia wobec swego Stwórcy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCOWSKIE

Prosty dar, proroctwo odnawiające życie. I prosto z serca ojców i matek: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6, 24-26)

 

ZAPRASZAMY!

Akt oddania WBO Maryi, Dziewicy Kontemplacji

ikona dziewicy Kontemplacji

MATKO,
Przez Którą Stwórca dzieckiem się staje;
Najcudowniejszy Owocu Męki Chrystusa;
Łagodne Tchnienie Ducha Świętego;  
Niewyczerpana  Skarbnico Życia;
Ziemio Bożej Obietnicy

Żywe TAK Ojca

AKT ODDANIA

Wspólnoty Bożego Ojcostwa
Dziewicy Kontemplacji, Królowej Karmelu
   Dom Ojca, Częstochowa 8 grudnia 2006 r.

Stań pośrodku swojego Ludu

Zagrodo duchowych owieczek! Wiemy, że możemy być w pełni sobą w Kościele tylko wtedy, kiedy Tobie, Maryjo, będzie dane pośród nas właściwe miejsce. Kto ma Ciebie, ten poprawnie odczytuje życie Jezusa, Kościoła i swoje. Bądź od dziś sercem tego ciała, którym jest Wspólnota Bożego Ojcostwa. Stań pośrodku Swojego Ludu i wyciśnij na nim na zawsze ślad swojego świętego Życia. Niech promieniowanie Twojej macierzyńskiej miłości dociera do wszystkich jej członków, tak, abyśmy poczuli się niemowlętami noszonymi na rękach i pieszczonymi na kolanach (por. Iz 66, 12), wiedząc, że mamy Matkę i że jesteśmy ogarnięci Jej miłością.

Pokazuj jak kochać Kościół

Zaślubiająca dusze wierne Panu! Zawierzamy dziś – bez zastrzeżeń – Twojej macierzyńskiej formującej mocy, nasze powołanie, małą drogę do świętości z naszą starszą Siostrą, św. Teresą od Dzieciątka Jezus, naszą ubogą miłość ku braciom oraz naszą słabość, w której oczekujemy spotkania z Ukrzyżowaną Miłością Zbawiciela.
Z Tobą, Maryjo, odnajdujemy się w samym sercu Kościoła. Kontemplacja tajemnic Twojego życia jest zawsze kontemplacją Kościoła. Patrzymy na Ciebie, aby  rozważać,  czym  jest  Kościół w swojej pielgrzymce wiary i czym będzie w niebiańskiej ojczyźnie.
Bierzemy Cię dziś do siebie, Maryjo (por. Mt 1, 21), aby lepiej rozumieć Kościół, aby przyjmować hierarchię jako łaskę, a nie przymus, aby z otwartością i bez zazdrości otwierać się na wszystkich braci, znając swoje miejsce w Kościele.
Toruj nam drogę, Matko Kościoła, i pokazuj swoim życiem, jak Oblubienica ma kochać swojego Oblubieńca i jak konsekwentnie żyć duchem błogosławieństw.

Powiedz nam jak rozszerzyć serce

Która nam rodzisz Rodziciela życia! Twoja ufność, Matko, sprawiła, że stałaś się otwartym naczyniem, zawierającym życie Boże!
Powiedz nam jak rozmawiać z Ojcem, aby On według bogactwa swej chwały, sprawił w nas przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka (por. Ef 3, 16).
     Powiedz nam jak wzrastać w otwartości, by poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę (por. Ef 3, 19).
     Powiedz nam jak rozszerzyć serce, aby zostać napełnionym całą Pełnią Bożą (por. Ef 3, 19).

Przekazuj macierzyńską Miłość Ojca

Bramo nieba, przez którą czułość Ojca spływa na świat! Święci nazywali Cię Wcieleniem Miłosierdzia, a my wierzymy, że Ojciec nasz bez najmniejszego ryzyka może posługiwać się Tobą, aby przekazywać nam swą macierzyńską miłość i czynić Ją uchwytną i konkretną. Gdzie Ty jesteś, Matko, tam rozrywają się wszelkie zasłony i każde serce czuje na sobie dotyk Nieba.
Ukazuj nam, Maryjo, Boga tam, gdzie jest On najbardziej Bogiem: w Jego miłosierdziu!

Powtarzaj dla nas cud nawiedzenia

  Arko złocona przez Ducha Świętego! W żadnym z ludzi Duch Święty nie czuł się tak u siebie, jak w Twoim Sercu, Matko. Obejmij nas dziś swoją miłością i otwartością tak, abyśmy mieli takie samo zaufanie do Ducha Świętego i mogli czcić Ojca: w Duchu i prawdzie (por. J 4, 23).
     Ucz nas nosić Ducha Świętego w sobie nie jak martwy skarb, ale jak żywe źródło, które swobodnie może przez nas przepływać i wołać w nas: Abba, Ojcze! (por. Ga 4, 6-7)
Matko cała święta (panagia)! Powtarzaj dla nas codziennie chwilę nawiedzenia w domu  Elżbiety  (por. Łk 1, 39-45),  tak,  aby i na nas zstępował Duch Święty i wylewała się łaska, abyśmy  upijając   się  młodym   winem  (por.  Dz 2,  13),  z  nową  mocą  nieśli  światu Orędzie o Miłosiernej Miłości Ojcowskiej.

Zanurz nas w medytacji Słowa

     Namiocie Boga oraz Słowa! Błogosławione Twoje milczenie, dzięki któremu pozwoliłaś słowom Anioła wniknąć do Twojego serca! (por. Łk 1, 26-38).
Ucz nas takiego szacunku dla Słowa Pana, abyśmy pozostawali zawsze w Jego mocy, rozważali Je w sercach, nie zawsze wymagając zrozumienia (por. Łk 2, 19).

Pociągnij nas drogą modlitwy i kontemplacji

Promieniu Słońca duchowego! Rozpalaj w nas pragnienie poznawania Boga osobiście we wnętrzu naszego serca. Pociągnij nas drogą modlitwy i kontemplacji.
Chcemy razem z Tobą, Dziewico kontemplacji, adorować Jezusa, pozostawać z Nim po to, aby na Niego patrzeć, słuchać  Go,  być  oddanym  Jego  miłości.
Naucz   nas   wypatrywać   Jezusa  w  tym,   czym  żyjemy, w codzienności naszego życia, w   radościach   i   cierpieniu,   które   przeżywamy,   i  pozwalać Mu  oczyszczać  swe  wnętrze i odnajdywać w sobie Jego spojrzenie.
Strzeż naszej małej reguły modlitwy, abyśmy nią przepasani, mogli spocząć w rękach Ojca, poczuć się wolnymi, aby przyjąć Jego Ducha, który przychodzi modlić się w nas.

Prowadź nas małą drogą ubóstwa

Szato dojrzałości ogołoconych z prawa do mówienia! Szłaś za Jezusem w pełnym posłuszeństwie i pokorze. Prowadź nas tą samą małą drogą ubóstwa i prostoty, abyśmy nie chcieli być kimś szczególnym w Kościele, ani nie starali się przeprowadzać w Nim naszej woli.
Jak niemowlęta u swej Matki, tak my u Ciebie, Maryjo, skrywamy dziś nasze dusze. Nie pozwól nam gonić za tym, co wielkie, albo co przerasta nasze siły (por. Ps 131, 1).
Otwieraj nasze puste ręce, abyśmy stwarzali w nich przestrzeń dla Ojcowskiej hojności, który wie, czego nam potrzeba (por. Mt 6, 8).

Ucz nas świętować codzienność

Niewiasto z Nazaretu! Dzięki Twojemu zwyczajnemu życiu, wierzymy, że każdy nasz najmniejszy czyn i wysiłek może być uświęcony. Ucz nas jak z miłością wykonywać najmniejsze czyny  i  poprzez  codzienne świadectwo  uczciwego  życia, rzetelną pracę oraz ofiarę, składaną z cierpienia, składać Ojcu swoje życie w darze.
Mistrzyni życia ukrytego w Bogu! Daj nam małe, proste serca, zdolne do świętowania codzienności swego życia w wolności Dzieci Bożych.

Bądź naszą Matką od nocy ciemnej

Słupie ognisty, wiodący przez ciemność! Od tamtej chwili, gdy stałaś pod krzyżem Syna, jesteś nie tylko Matką Kościoła, ale i Matką każdego cierpiącego człowieka.
Nie pozwól, byśmy uciekali spod krzyża i pozwalaj Ojcu za  nas, by  wszystko  się  stało…
Módl  się  za  nami, Matko, w czas naszego umierania, aby każda pustynia stawała się w nas miejscem rodzenia się wiary. Bądź Towarzyszką naszego nawracania się i oczyszczania dotąd, aż nasze fiat przemieni się w Magnificat.
Prosimy,  niech Twoja  obecność czyni każdą naszą noc ciemną, Wielką Nocą, przechodzącą w dzień zmartwychwstania.

Nieś z nami życie sierotom bez ojca

Skało, z której źródło tryska dla spragnionych życia! Tak samo jak Ty, idąca nawiedzić Elżbietę, chcemy trudzić się, aby wychodzić na przeciw ludziom w potrzebie. Świadomi tak bardzo własnej grzeszności i ubóstwa, czujemy się wezwani do opowiedzenia się po stronie ubogich, szczególnie poprzez niesienie życia tym, którzy w świecie żyją jak sieroty bez ojca (por. Syr 4, 1-10).
Wesprzyj nas Swoją macierzyńską miłością tak, abyśmy otwierając się na Miłosierdzie Boga, odnajdowali w sobie taki odblask Boskiego Ojcostwa, który byłby w stanie przywrócić nadzieję tym, których życie zostało złamane i przekreślone.

Ucz nas sztuki trwania przy drugim człowieku

Matko Baranka i Pasterza! Przez cierpliwość, osobistą i konkretną miłość, przez wiele lat przygotowywałaś Jezusa na to, czego oczekiwał od Niego Ojciec. Prosimy, naucz nas sztuki trwania przy drugim człowieku w jego wzroście w mądrości i w łasce (por. Łk, 2,52).
Kto ma Ciebie, Matko, doświadcza czułości, delikatności, staje się łagodny. Ukryj nas Maryjo w swoim Najczulszym Sercu, abyśmy żyjąc w Tobie i upodabniając się do Ciebie, stawali się towarzyszami Życia dla tych, którzy zatracili w sobie zdolność otwierania się w wierze na obecność Ojca.

Dawaj za nas Ojcu jasną odpowiedź

Żywy Płomieniu Miłości! Ty jesteś żywym TAK Boga. Otwarta na Jego plany, pozwoliłaś Ojcu być Ojcem. Wybieramy Cię dzisiaj jako Matkę naszych pragnień i planów, aby odtąd i w nas Ojcowska Miłość nie znajdowała żadnego oporu.
Gdybyśmy jednak, w jakiejś chwili naszego życia, byli zawiedzeni i zamknięci na plany Ojca, wtedy Ty, jako nasza Matka, dawaj Bogu za nas, jasną odpowiedź: niech się stanie!
Składamy w Twoje Matczyne Dłonie obietnicę, którą dał nam Ojciec, że zbuduje Dom swojemu słudze. Przedstawiaj za nas Bogu tę prośbę, by pobłogosławił Swojemu Ludowi i Swoją wiarą przyśpiesz realizację planów Ojca wobec nas.

Bądź pieczęcią naszego Przymierza z Ojcem

Przybytku   Boga   z   ludźmi   (por. Ap 2.3)!    Jesteś   świętą   ziemią, na  której  Ojciec w najcudowniejszy sposób realizuje swoje Przymierze z nami. W Twoim Niepokalanym Sercu najprościej  spotkać się z Bogiem. Poprzez wielki dar czynienia  ludzkim tego,  co  Boskie i dostosowywania do naszych możliwości, ułatwiasz nam z Nim spotkanie.
Bądź Arką naszego Przymierza z Ojcem. Twoja wierność i posłuszeństwo niech będą naszym przebłaganiem za naszą niestałość i pychę.

Przygotuj nas na dom dla Jezusa

Łono Boskiego Wcielenia! Ojciec przygotował sobie Ciebie jako godne mieszkanie dla swojego Syna. Ty dzisiaj przygotuj nas, abyśmy stawali się coraz bardziej Domem dla Ojca, w którym On pozwala nieustannie objawiać się Jezusowi w Jego zbawczej mocy, i Jego Duchowi, przywracającemu nam naszą tożsamość i godność Dzieci Bożych.
Swoją obecnością uświęcaj, Matko, każdy Dom Wspólnoty Bożego Ojcostwa. Błagamy, strzeż komunii tych miejsc, aby rzeczywiście stawały się Domami Ojca, miejscami pokoju i braterstwa, gdzie  każdy  może  zostać  przyjęty  w  swojej  słabości,  kruchości  i  podatności  na  zranienie, i odkrywać samego siebie takim, jakim widzi go Ojciec.

Objawiaj rodzinom, co może spowodować miłość

Ogrodzie zamknięty! (por. Pnp 4, 13-14). Gdzie jesteś i gdzie działasz, Maryjo, tam kiełkuje nowe życie. Objawiaj wszystkim naszym rodzinom, co może spowodować miłość!
Wpatrzona, razem ze św. Józefem, w Jezusa, bądź dla nich wzorem życia ukrytego w Bogu. Niech będą w świecie pieśnią na cześć Boga, który jest Ojcem i Którego naturą jest dawanie Życia.
Alma Mater! Matko płodności życia! Kształtuj serca naszych ojców i matek, tak, aby potrafiły rodzić, wychowywać i świętować każde nowe Życie.
Upraszaj swego Syna, aby brał w objęcia wszystkie nasze dzieci, błogosławił je i pokazywał całemu światu, że do takich należy Królestwo Ojca.

Bądź z kapłanami podczas Mszy Świętej

Służebnico Świętego pokarmu! Bez Twojego fiat nie byłoby Eucharystii. Niech każda komunia święta przypomina nam Twoje tak, które sprawiło, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
Ty, Apostołów niemilknące usta! Bądź z wszystkimi prezbiterami naszej wspólnoty, szczególnie podczas sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Nikt lepiej od Ciebie nie potrafi ich przygotować na przyjęcie Twojego Syna. Niech w Twojej szkole, Maryjo, uczą się, że nie można ofiarowywać Chrystusa, nie ofiarowując siebie.

 Uzdolnij do szaleństwa ubóstwa, czystości i posłuszeństwa

Komnato przeczystych zaślubin! Zrezygnowałaś z życia prywatnego, aby wszystko pozostawało w Tobie do dyspozycji Boga. Prosimy Maryjo, pociągnij swoim przykładem niektóre serca spośród nas do całkowitego zatracenia się w Bogu i powierzenia się służbie Jemu poprzez szaleństwo ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
Niech  naśladują  Ciebie,  pokorna  Służebnico  Pańska,  oddając  Ojcu  swoje  marne  NIC, by  w zamian otrzymać od Niego Jego cudowne WSZYSTKO. Niech będą w świecie szczególnym znakiem Ojcowskiej Miłości (por. J 15, 12).

Bądź z nami Tą, którą jesteś z zamiaru Ojca

Naczynie Bożej Mądrości! Uznajemy Cię dziś za Królową naszych serc i naszej wspólnoty. Ty jesteś Żywą Mądrością Ojca, bo w całej pełni pozostawałaś i nadal pozostajesz do Jego dyspozycji.
Dajemy Ci dziś godne miejsce w naszym życiu, abyś była w nim Tą, którą jesteś z zamiaru Ojca. Zamiast na własną rękę decydować o tym, co robić, wszelkie prawo decydowania składamy w Twoje ręce.
Przyrzekamy być odtąd narzędziem w Twoich rękach. Pozwalamy Ci się wychowywać tak, jak wychowywałaś swego Syna Jezusa.

Pozwalamy, abyś nas niosła

    Ozdobo Karmelu! Razem ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus wołamy do Ciebie: oddajemy się Twojemu prowadzeniu…Jesteśmy spokojni, spokojni i nie będziemy próbować robić więcej czy szybciej niż tak jak Ty chcesz. Pozwalamy, abyś Ty nas niosła. Ty pomyślisz o wszystkim, zadbasz o wszystkie nasze potrzeby duszy i ciała. Powierzamy  Tobie  każdą  trudność,  każdy ból, i zdajemy się na to, że Ty lepiej dbasz o nas niż my sami o siebie. Amen.

sesje edukacyjno-modlitewne w domu ojca: „synu, tobie mówię, wstań!”

CZTERY SESJE EDUKACYJNO MODLITEWNE: 

 • o ojcach i matkach, którzy dawali, choć wiele ranili, i ranili, choć wiele dawali;
 • o ich synach i córkach, którzy pomimo życia „nie takiego jak by chcieli”,          docierają do sideł, zastawianych w przeszłości, szukają sposobów gojenia ran, i odnajdują siebie i własną drogę życiową;
 • o Jezusie Chrystusie, i o tym, jak odnosi się On w opowieściach biblijnych do ojca, matki, syna i córki, i jak wprowadza ich na drogę uzdrowienia i autentycznego życia.

5 stycznia 2019 – MÓJ SYN MA DUCHA NIEMEGO (Mk 9, 14-29) – relacja ojciec – syn;                          2 lutego – TALITHA KUM (Mk 5, 21-43)relacja ojciec – córka;                                                                 2 marca – MŁODZIEŃCZE, TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ! (Łk 7, 14)relacja matka – syn;                               6 kwietnia – ZŁY DUCH OPUŚCIŁ TWOJĄ CÓRKĘ (Mk 7, 29)relacja matka – córka.

UWAGA: NIE MA KONIECZNOŚCI UDZIAŁU WE WSZYSTKICH CZTERECH SESJACH, MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNEJ, WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SESJI!

ORGANIZATOR:

Centrum Interdyscyplinarne DOM OJCA, działające w ramach Katolickiego Centrum Ojcostwa w Częstochowie.

MIEJSCE:

DOM OJCA, ul. św. Rocha 212 42-221 Częstochowa

OPIS:

Nosimy w sobie dzieje naszych rodzin i jesteśmy częścią ich losów. To co łączy nas z rodzicami ma zawsze dwie strony: pozytywną i bolesną. Podczas sesji będziemy dotykali i jednych i drugich, choć w sposób szczególny spróbujemy odważnie przyjrzeć się bolesnym, niejasnym i mocno zaplątanym relacjom w naszych rodzinach, które często determinują nas w życiu dorosłym, „wiążą” umysł i serce, stanowiąc pewnego rodzaju sidła, z których nie potrafimy o własnych siłach się wydostać. Owe sidła sprawiają, że nie jesteśmy zdolni żyć własnym życiem, nie umiemy rozpoznać własnej życiowej drogi, czując się nieustannie „zmuszonym” do naśladowania rodziców, dziadków, czy rodzeństwa. Często żyjemy w chronicznym oskarżaniu rodziców i obarczaniu ich odpowiedzialnością za to, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli… Nie zdajemy sobie sprawy, że robiąc przez całe życie wyrzuty ojcu bądź matce z powodu zadanych nam ran, zawieszamy samych siebie w próżni. Odcinamy się bowiem od pozytywnych korzeni, wiążących nas z rodzicami, gdyż rodzice nie tylko ranili, ale także wiele dawali. Nasza historia to nie tylko splot negatywnych wydarzeń, wiążących nas z rodzicami, ale to także udział w ich umiejętnościach, w pozytywnych postawach i zachowaniach. By do takiej prawdy dotrzeć trzeba doprowadzić do rozerwania sideł, do zagojenia ran, do uznania odrębności rodziców i do rozpoznania swego własnego życia i swojej drogi życiowej. Pomóc nam w tym mogą właśnie cztery sesje edukacyjno-modlitewne, nazwane zdaniem, zaczerpniętym z Ewangelii: Synu, tobie mówię, wstań” (por. Łk 7, 14). Ponieważ sesje mają charakter edukacyjno-modlitewny, dlatego poniższy opis oparty jest na tych dwóch elementach:

ASPEKT EDUKACYJNY SESJI:

Ośrodkiem, wokół którego koncentrować się będą nasze refleksje podczas sesji, będą KATECHEZY BIBLIJNE, głoszone przez kapłana Wspólnoty Bożego Ojcostwa. Będą to pewnego rodzaju medytacje nad biblijnymi historiami, opowiadającymi o relacjach rodzice-dziecko. Ponieważ podczas sesji zajmować się będziemy głównie duchowym wymiarem zagadnienia, przede wszystkim przez „zetknięcie” naszego serca (jakże często zranionego) ze Słowem Bożym, dlatego wspólnie i indywidualnie będziemy chcieli odkrywać na nowo, że „żyjące” i skuteczne Słowo Boga, ma moc przenikać wnętrze człowieka, „czytać” jego życie, oczyszczać je i uzdrawiać. I może poprowadzić każdego do doświadczenia uzdrawiającej mocy Jezusa, dla chrześcijan najlepszego Terapeuty, który w wielu historiach biblijnych zajmuje się zarówno ojcem, matką, jak i synem i córką. Opowieści te ukazują drogi uleczenia naszych ran i akcentują, że poprzez spotkanie z Jezusem Chrystusem możemy odnaleźć swoją prawdziwą istotę, która mimo wszystkich sideł i zranień jest w nas nienaruszona i zdrowa. Gdy ją odkryjemy, przestaniemy oskarżać rodziców i obarczać ich odpowiedzialnością za nasze „nieudane” życie, będziemy w stanie przebaczyć im zranienia, jakie nam zadali, i podziękować za dobro, które nam przekazali. 

Treść konferencji będzie można przemedytować podczas osobistej Adoracji dla Życia oraz osobistej pracy z sobą, zarówno podczas trwania sesji, jak i już po jej zakończeniu.

Każdemu uczestnikowi proponujemy w trakcie danej sesji możliwość 30-45 MINUTOWEJ KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM/PSYCHOTERAPEUTĄ (specjaliści z Centrum Interdyscyplinarnego DOM OJCA). Spotkania te mogą pomóc w głębszym zrozumieniu poruszanych treści w odniesieniu do osobistej historii życia.  Mogą też być pomocne we właściwym ukierunkowaniu w przypadku dalszej potrzeby pracy nad poruszaną problematyką.

ASPEKT MODLITEWNY SESJI

Sesja rozpoczyna się od modlitwy zawierzenia swoich relacji rodzinnych przy RELIKWIACH ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS I JEJ RODZICÓW, ZELII I LUDWIKA MARTIN. Ich relacje rodzinne będą dla nas pewnym punktem odniesienia podczas naszych refleksji, ale nade wszystko wielką prośbą o wstawiennictwo na nami u Ojca Niebieskiego dzieci i rodziców z Lisieux (przypomnijmy, że także druga córka Ludwika i Zelii, Leonia, jest kandydatką na ołtarze).

MSZA ŚWIĘTA będzie najlepszą okazją do oddania się (i codziennego oddawania) Jezusowi Chrystusowi, by Jego uzdrawiający Duch, pokrzepiał nas nieustannie, dotykał, i stawiał na drodze, na której wreszcie wszelkie sidła rodzinne się porozrywają, a my zostaniemy uwolnieni (por. Ps 124, 7).

Podczas sesji będzie także możliwość MODLITWY WSTAWIENNICZEJ O UZDROWIENIE W NASZYCH KONKRETNYCH RELACJACH RODZINNYCH i o uzdrawiającą moc Ojcowskiego błogosławieństwa. Pomocą służyć będzie diakonia modlitwy Wspólnoty Bożego Ojcostwa.

UCZESTNICY:

Osoby pełnoletnie, zainteresowane podejmowaną problematyką uzdrowienia w relacjach rodzice-dziecko. W każdej z sesji mogą uczestniczyć zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I tak np w sesji o relacjach ojciec – syn, mogą uczestniczyć nie tylko mężczyźni, ojcowie i synowie, ale wszyscy, których ten problem dotyka lub ta tematyka interesuje.

UWAGA: NIE MA KONIECZNOŚCI UCZESTNICZENIA WE WSZYSTKICH CZTERECH SESJACH! MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNEJ, WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SESJI!

POSIŁKI:

Podczas sesji zapewniamy kawę, herbatę, ciast(k)o oraz obiad. Nie przewidujemy śniadania ani kolacji!

KOSZT:

100 zł. (za jedną sesję)

PROGRAM:

 • 10.00 – Rozpoczęcie spotkania w kaplicy Domu Ojca. Modlitwa zawierzenia przy Relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Jej Świętych rodzicach: Zelii i Ludwiku Martin
 • 12.30 – MSZA ŚWIĘTA – o uzdrowienie relacji rodzinnych przez wstawiennictwo rodziców Zelii i Ludwika Martin i jej córki, św. Tereski;
 • 13.30 – Obiad;
 • 14.00-16.30Adoracja dla Życia. W tym czasie istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego oraz z modlitwy wstawienniczej;
 • 16.30 – Różaniec przed Ikoną „Wróć do Ojca”. Błogosławieństwo Ojcowskie. Zakończenie.

ZGŁOSZENIA:

W każdej sesji może uczestniczyć maksymalnie 12 osób! O uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do udziału w sesji należy wpłacić zaliczkę w wysokości połowy kosztów na konto Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA, ul. św. Rocha 212 Częstochowa: PL 87 1050 1142 1000 0090 3047 0109. UWAGA: Bez wpłacenia zaliczki nie przyjmujemy na sesję. W razie nieuczestniczenia w sesji nie zwracamy zaliczki (chyba że znajdzie się inna osoba na to miejsce). Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 665 210 175 lub pocztą elektroniczną: centrum@ojcze.pl

INFORMACJE O NAS:

ww.centrum.ojcze.pl,                                                                                                                                                   www. facebook.com/centruminterdyscyplinarne,                                                                                                 www. ojcze.pl

INNE:

Podczas sesji będzie można nabyć książki, ikony, modlitwy i inne gadżety religijne Wspólnoty Bożego Ojcostwa.

O nas

Jesteśmy grupą ludzi zgromadzonych we Wspólnocie Bożego Ojcostwa, którzy na nowo chcą odkrywać swoje pierwsze chrześcijańskie powołanie – dziedzictwo synów Bożych (Ga 4, 4-6). To nasza życiowa pasja i misja w Kościele, która przybrała kształt Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

Czujemy się też bardzo mocno spadkobiercami przesłania Jana Pawła II do młodych zgromadzonych w Częstochowie na ŚDM w 1991 r.: Drodzy młodzi Przyjaciele, „otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa!… Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni!… Z mocą, którą obdarza was Chrystus, mówcie wszystkim ludziom, że Bóg pragnie uczynić każdego człowieka swoim synem!

U źródła naszych działań jest pragnienie, aby Bóg Ojciec był poznany, czczony i kochany. Chcemy przekonać ludzi, że Bóg kocha każdego człowieka bez wyjątku i że pragnie każdego Życia. Naszym celem jest troska o jak najpełniejszy rozwój człowieka jako dziecka Bożego, a co za tym idzie – prowadzenie działalności związanej z problematyką Bożego Ojcostwa – również w jego ziemskim wymiarze, czyli naturalnym i duchowym ojcostwie i macierzyństwie.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób żyjących samotnie, jak i w małżeństwie i rodzinie. A realizujemy ją przez prowadzenie Domu Ojca – ośrodka o charakterze interdyscyplinarnym, przy udziale psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, prawników i kapłanów.

Przez działania, które podejmujemy, chcemy przekonywać ludzi, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem.


Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA

Dyrektor Centrum: ks. Remigiusz Lota

Zarząd: Rafał Dudziński, Natasza Maźniewska, Karolina Mysłek, Ewa Wesołowska

1 27 28 29 30