MIŁOŚCI PRAGNĘ… – DAREK WOJTAL LIVE

Tyś mój Syn, umiłowany mój… Posłuchałeś? Podobało się?… Najprawdopodobniej bardzo, ale nawet jeśli nie, to być może tylko dlatego, że ta  pieśń dotyka w nas czegoś, czego czasem człowiek chciałby w sobie nie dotykać… Na przykład myślenia o Bogu i o swoich ucieczkach i powrotach, o zmarnowanych chwilach i pokaleczonej nadziei… Choć najbardziej czego ta pieśń dotyka, to wpisanej gdzieś głęboko w naszej duszy tęsknoty za Domem, za powrotem do Ojca i za prawdziwym Życiem… Tej i jeszcze innych pięknych pieśni, dotykających głębin ludzkiej duszy, będących często żywym Słowem Bożym, tchnącym prosto z Serca do serca, będzie można usłyszeć podczas koncertu MIŁOŚCI PRAGNĘ… (Oz 6, 6), w wykonaniu DARKA WOJTALA, a organizowanego w ramach ŚWIĘTA BOŻEGO OJCOSTWA.

DAREK WOJTAL jest członkiem Wspólnoty Bożego Ojcostwa, która od wielu już lat w pierwszą niedzielę sierpnia zaprasza do wspólnego świętowania wszystkich, którzy Boga mają za Ojca. Darek jest autorem i wykonawcą wszystkich pieśni, które usłyszymy podczas koncertu. O historii ich powstawania opowie on sam, dzieląc się krótko – pomiędzy pieśniami – świadectwem przeżywania swojej wiary i w ogóle swojego życia. Pewnie nie jeden z nas, słuchających słów i muzyki Darka Wojtala będzie mógł odnaleźć w nich kawałek swojej historii życia i kawałek swojego „miłości pragnę”… Dlatego PRZYJDŹ!

Koncert ” MIŁOŚCI PRAGNĘ… (Oz 6, 6)” w wykonaniu Darka Wojtala, 4 sierpnia (sobota), 19.00 Kościół (Rektoracki) Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, Aleja NMP 56. Wstęp wolny.

W trakcie koncertu będzie możliwość nabycia CEGIEŁKI na rozbudowę Domu Ojca i budowę Kaplicy ku czci Bożego Ojcostwa: SANKTUARIUM POWROTÓW DO OJCA.

zaprasza Wspólnota Bożego Ojcostwa

Wesprzyj nas w budowie Świątyni Powrotów do Ojca

PROŚBA O WSPARCIE ROZBUDOWY DOMU OJCA Z NOWĄ DUŻĄ KAPLICĄ:

ŚWIĄTYNIĄ POWROTÓW DO OJCA

 

Wspólnotę Bożego Ojcostwa tworzą zwykli ludzie z niezwykłymi historiami odejść i powrotów do Boga. Niektórzy już wrócili, niektórzy ciągle wracają… Dom, w którym żyjemy, spotykamy się i modlimy nazwaliśmy DOMEM OJCA, żeby był dla każdego wracającego z daleka znakiem, że jego Ojciec jest najcierpliwszym Ojcem na świecie i że zawsze może wrócić do Domu… Stąd misją Domu Ojca jest zapraszać i wołać tych wszystkich, którzy odeszli daleko, ale tęsknią za Domem i Ojcem: WRÓĆ DO OJCA! WRÓĆ DO OJCA!

    • Dla realizowania tej właśnie misji powołaliśmy w 2014 r. w Domu Ojca KATOLICKIE CENTRUM OJCOSTWA, z Ośrodkiem Interdyscyplinarnym, służącym specjalistyczną pomocą wszystkim powracającym do Boga, do innych i do samych siebie
    • Dla realizowania tej właśnie misji w Domu Ojca odbywają się rekolekcje, sesje, warsztaty i inne spotkania dla wszystkich dotkniętych zranieniami w relacjach rodzice-dzieci: SYNU, TOBIE MÓWIĘ, WSTAŃ!
    • Dla realizowania tej właśnie misji w Domu Ojca trwa 9-miesięczna Nowenna wynagradzająco-błagalna o powrót synów marnotrawnych do Domu Ojca: OTRZYJ MATCE ŁZY – URATUJ OJCU SYNA.
    • Dla realizowania tej właśnie misji każdego roku w każdą pierwszą niedzielę sierpnia przeżywamy ŚWIĘTO BOŻEGO OJCOSTWA i świętujemy razem z innymi – w sposób najbardziej uroczysty – tajemnicę Boga, który jest Ojcem całej ludzkości…
    • Ale nade wszystko, dla realizowania tej właśnie misji bije SERCE Domu Ojca: maleńka Kaplica z Najświętszym Sakramentem, z Relikwiami św. Teresy z Lisieux i Jej Rodziców (Zelią i Ludwikiem Martin) oraz z Ikoną: Wróć do Ojca!: ŚWIĄTYNIA POWROTÓW DO OJCA… Maleńka Kaplica, dziś już ZA MALEŃKA, żeby mogła pomieścić wszystkich, którzy szukają w niej autentycznego spotkania z kochającym ich Bogiem i dla których bywa ona nierzadko miejscem i momentem podejmowania tej najważniejszej życiowej decyzji: wezmę się i wrócę do mego Ojca…  

Dzięki Bożej łasce i wstawiennictwu naszych świętych Patronów, mamy już przygotowany nowy PROJEKT ARCHITEKTONICZNY rozbudowy Domu Ojca, z nową ŚWIĄTYNIĄ POWROTÓW DO OJCA, taką, w której już nikt nie będzie musiał stać za jej drzwiami, ale w której każdy kto zechce będzie mógł w ciszy swego serca spotkać się z  najbezpieczniejszym Sercem na ziemi – SERCEM OJCA!!! Projekt przewiduje też nowe pomieszczenia (aula, gabinety do spotkań indywidualnych, pokoje gościnne), mające służyć w towarzyszeniu i wspieraniu tych wszystkich, którzy będą potrzebowali odnaleźć na nowo sens własnego życia i powołania.

Żeby jednak ów Projekt mógł być zrealizowany, POTRZEBUJEMY POMOCY! Wierzymy i czekamy – jak przystało na wspólnotę dzieci Bożych – że Ojciec Niebieski sam wybierze czas i ludzi, którzy pomogą nam zrealizować ten Projekt!  Tak właśnie uczynił wtedy, gdy podarował nam – całkowicie za darmo – Dom Ojca w Częstochowie… Modlimy się o codziennie o to tymi słowami: Tyś bowiem, Boże mój, objawił swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem. A teraz, o Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27).

Gdyby ktoś z Was zapragnął gdzieś głęboko w sercu stać się takim promieniowaniem Bożego Ojcostwa dla nas (a przecież nie tylko dla nas!) i zobaczył, że może nas wesprzeć w rozbudowie Domu Ojca OJCA i budowie Świątyni, w której Ojciec będzie znany, czczony i kochany, to bardzo o to prosimy! Nie zapomnimy we wdzięczności i modlitwie! NIECH OJCIEC WAS BŁOGOSŁAWI!

Nasz adres:

Wspólnota Bożego Ojcostwa
ul. Św. Rocha 212, 42-221 Częstochowa
tel. 665 210 175
wbo@ojcze.pl
Konto: PL 87 1050 1142 1000 0090 3047 0109

ZOBACZ FILM O DOMU OJCA: WSZYSTKO JEST ŁASKĄ: TUTAJ

1 4 5 6 7 8 21