„U KOSTKI”

Z chwilą, gdy moderator Wspólnoty Bożego Ojcostwa został proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie (lipiec 2019 r.), Wspólnota Bożego Ojcostwa otrzymała – poza Domem Ojca – nowe miejsce i przestrzeń swojego życia i działania. Parafia Świętego Stanisława Kostki stała dla WBO naturalnym miejscem podejmowania swojej misji w Kościele i realizowania swojego charyzmatu: Aby Ojciec był znany, czczony i kochany. Wdzięczni Ojcu Niebieskiemu za dar pięknej świątyni, Wspólnota Bożego Ojcostwa podejmuje i organizuje w parafii św. Stanisława Kostki następujące spotkania:

ADORACJA DLA ŻYCIA. Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. II sobota miesiąca, godz. 19.00. Więcej…

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJACH NOWENNY „OTRZYJ MATCE ŁZY – URATUJ OJCU SYNA. Ostatnia niedziela miesiąca, godz. 15.00. Więcej…

SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH FORMACYJNYCH.Ostatnia niedziela miesiąca, godz. 16.00.

PARAFIALNE SEMINARIUM ODNOWY WIARY. Posługa animatorów małej grupy oraz udział w Seminarium tych wszystkich członków WBO, którzy jeszcze nie przeżyli Seminarium Odnowy Wiary. Piątki (od 9 X 2020 do ….), godz. 19.00. Więcej…

INNE spotkania, zaplanowane przez Przełożonych WBO, w wyznaczonych przez nich terminach.