Co chcesz, abym ci uczynił? (Bibliodrama)

bb

Niezwykłe spotkanie z Bartymeuszem! Tym, który rozpoznał Syna Bożego i uwierzył w Jego pomoc. Uczestnicy bibliodramy będą spotykać się ze sobą i oddawać Bogu swoje niemożności, „nie-widzenia”, a nade wszystko serca pełne tęsknoty za bliskością, przejrzystością… Spotkaniu będzie towarzyszyło wołanie Bartymeusza: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną…

Zapraszamy zarówno osoby, które chcą doświadczyć czegoś nowego w przeżywaniu wiary, jak i te, które uważają się za antytalencia artystyczne. Tych poszukujących i tych nieśmiałych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warunkiem udziału w zajęciach jest chęć wejścia w głębszą relację z Bogiem, z sobą samym i z innymi. Nie trzeba mieć żadnego talentu artystycznego, wystarczy chcieć!

Zaproszenie skierowane jest do osób pełnoletnich.

8 LISTOPADA, 9.30, DOM OJCA, UL. ŚW. ROCHA 212, CZĘSTOCHOWA

Zgłoszenia do 5 listopada: centrum@ojcze.pl, tel. 691105925