Litania do Świętych Małżonków Ludwika i Zelii Martin

ikona_martin

LITANIA DO ŚWIĘTYCH MAŁŻONKÓW LUDWIKA I ZELII MARTIN

kanonizowanych 18 października 2015 r. w Rzymie

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Józefie, módl się za nami

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, módl się za nami.

Święci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i miłości z Bogiem, módlcie się za nami.

Święci Ludwiku i Zelio, odkrywający Boga jako dobrego Ojca,
Święci Ludwiku i Zelio, pokładający ufność w Bogu i zdający się na Jego wolę,
Święci Ludwiku i Zelio, otwarci na działanie łaski Bożej,

Święci Ludwiku i Zelio, rozpoczynający każdy dzień od Eucharystii,

Święci Ludwiku i Zelio, zanurzeni w Słowie Bożym,
Święci Ludwiku i Zelio, zatopieni w codziennej modlitwie,

Święci Ludwiku i Zelio, składający swoje życie w ofierze Bogu,
Święci Ludwiku i Zelio, sercami w niebie, a nogami na ziemi,

Święci Ludwiku i Zelio, odbicie Świętej Rodziny z Nazaretu,

Święci Ludwiku i Zelio, bezgranicznie oddani Maryi przez Różaniec,

Święci Ludwiku i Zelio, zawierzający swoje sprawy św. Józefowi,

Święci Ludwiku i Zelio, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej,

Święci Ludwiku i Zelio, czuli małżonkowie,

Święci Ludwiku i Zelio, dla których miłość małżeńska była siłą napędową wspólnych działań i życiowych wyborów,

Święci Ludwiku i Zelio, tęskniący za sobą w chwilach rozłąki,

Święci Ludwiku i Zelio, wzorze małżeństwa i rodziny,

Święci Ludwiku i Zelio, odblasku Bożego ojcostwa i macierzyństwa,

Święci Ludwiku i Zelio, apostołowie życia rodzinnego,

Święci Ludwiku i Zelio, miłośnicy życia i płodności małżeńskiej,

Święci Ludwiku i Zelio, czuli i zatroskani rodzice,

Święci Ludwiku i Zelio, dbający o wykształcenie i rozwój duchowy swych dzieci,
Święci Ludwiku i Zelio, oddający Bogu dzieci na wyłączną służbę,

Święci Ludwiku i Zelio, płaczący po śmierci dzieci,

Święci Ludwiku i Zelio, doświadczający choroby i osamotnienia,

Święci Ludwiku i Zelio, oczyszczeni cierpieniem i upokorzeniem,

Święci Ludwiku i Zelio, wierni Ojcu w przeciwnościach losu,

Święci Ludwiku i Zelio, odnajdujący siłę do przezwyciężania trudności w miłosierdziu Boga,

Święci Ludwiku i Zelio, rozumiejący powołanie chrześcijańskie jako troskę o drugiego człowieka,

Święci Ludwiku i Zelio, wrażliwi na potrzeby sąsiadów, przyjaciół i nieznajomych,

Święci Ludwiku i Zelio, miłosierni samarytanie słabych, bezdomnych i ubogich,

Święci Ludwiku i Zelio, patronowie dzieł apostolskich, podejmowanych w Kościele przez małżeństwa i rodziny,

Święci Ludwiku i Zelio, gorliwy zegarmistrzu i rzetelna koronczarko,

Święci Ludwiku i Zelio, szanujący i troszczący się o swoich podwładnych,

Święci Ludwiku i Zelio, ukochani rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza,

Święci Ludwiku i Zelio, patronowie Karmelu i całej rodziny karmelitańskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módlcie się za nami, święci małżonkowie Ludwiku i Zelio Martin.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Ludwika i Zelii Martin objawiłeś tajemnicę Twojego Boskiego ojcostwa i macierzyństwa, prosimy, abyś dzięki ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w miłości i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie, i czynił je odblaskiem tej nieskończonej miłości i jedności, jaka istnieje w Trójcy Świętej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, nr 1/6.7/2016, z dnia 4 stycznia 2016

 

Litania do Świętych Małżonków Ludwika I Zelii Martin powstała we Wspólnocie Bożego Ojcostwa z inicjatywy rodzin i pozostałych członków WBO, które tworzyły kolejne wezwania litanijne, po wcześniejszym wnikliwym zaznajomieniu się z biografią świętych małżonków w różnych dostępnych publikacjach książkowych i artykułach w języku polskim i francuskim. Niektóre sformułowania i wezwania litanijne, na pierwszy rzut oka mogą wydawać się mało poprawne językowo, są one jednak dosłownymi wyrażeniami i cytatami, wypowiedzianymi przez Świętych Ludwika i Zelię Martin.
4 czerwca 2016 r. otrzymaliśmy zgodę Kurii Metropolitalnej w Częstochowie na drukowanie Litanii do Świętych Małżonków Ludwika i Zelii Martin oraz ikony Świętych Ludwika i Zelii Martin, napisanej przez członka Wspólnoty Bożego Ojcostwa, Monikę Sawionek, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.