Lectio divina dla wszystkich! – 19 czerwca 17.00, Dom Ojca

Lectio Divina (722x1024)