HISTORIA POWSTANIA NOWENNY

HISTORIA POWSTANIA NOWENNY

Nowenna OTRZYJ MATCE ŁZY – URATUJ OJCU SYNA powstała w 2017 r. we Wspólnocie Bożego Ojcostwa i – jak wierzymy – jest ona owocem współpracy z łaską Bożą, poprzez realizację powołania i charyzmatu WBO oraz wsłuchiwania się w pragnienia Ojca, który chce być w świecie  znany, czczony i kochany.

Wydarzeniami, poprzedzającymi narodziny Nowenny, była pielgrzymka członków WBO do Fatimy w lipcu 2016 r. oraz nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca – wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi. Przeżywaliśmy je we Wspólnocie, razem z całym Kościołem, w setną rocznicę objawień fatimskich. Przez cały rok nabożeństw towarzyszyły nam relikwie świętych dzieci fatimskich: Franciszka i Hiacynty. Rok 2017 był jednocześnie rokiem małego jubileuszu Wspólnoty Bożego Ojcostwa, przeżywającej i świętującej 20. rocznicę swojego powstania. Z tej właśnie racji przeżywaliśmy w lipcu 2017 rekolekcje w Zakopanem, w domu rekolekcyjnym księży Saletynów. Codzienna modlitwa w kaplicy przed Ikoną Matki Bożej z La Salette, Maryi płacząceje i bolejąjcej z powodu grzechów, zniewag i niewierności Jej dzieci, była tam dla nas głębokim duchowym przeżyciem, a dla niektórych wręcz duchowym dotknięciem, które, jak okazało się za niedługo, wywarło duży wpływ na powstanie i charakter Nowenny. Po rekolekcjach miał miejsce przedziwny splot wielu zdarzeń i sytuacji życiowych niektórych członków Wspólnoty, związanych często z doświadczeniem krzyża i cierpienia, pewnego rodzaju ogołocenia, dotykającego boleśnie równocześnie wielu sfer życia. Ogołocenie to wydawało się być początkowo niszczące i destrukcyjne, ostatecznie jednak przyniosło życie nie śmierć, nowe spojrzenie na siebie i innych, zrodziło postawę żalu i skruchy oraz pragnienie nawrócenia i powrotu do Boga… To właśnie wtedy przypomniał się nam znów obraz Maryi, która płacze! Matki Bolesnej, drżącej nad życiem każdego stworzenia, szukającej zagubionych dusz  i  błagającej Syna na Krzyżu, by je wszystkie pojednał z Ojcem.

Tak, w ogromnym skrócie, rodziła się idea Nowenny Otrzyj Matce łzy – uratuj Ojcu syna. Wraz z jej rozpoczęciem, 4 grudnia 2017 r., w kaplicy Domu Ojca pojawiła się Ikona Wróć do Ojca, z której można  wyczytać całą ideę, symbolikę i teologię Nowenny.

Nowennę zaczęło odmawiać około 30 osób, po niedługim czasie było już ponad 100. Okazało się, że powrotu do Ojca potrzebuje bardzo wielu Jego synów i córek… Intencje napływały do Domu Ojca w dziesiątkach i setkach… Z Częstochowy, z Polski i z innych krajów. Napływają do dziś. Czasem ze wzruszającymi świadectwami o tym, jak Nowenna dotyka ich serc i serc ich bliskich. Pewna kobieta zgłosiła do odmawiania Nowenny swojego męża i dziesiątkę dorosłych dzieci ze swoimi rodzinami…

 

Nowenna odmawiana jest każdego dnia przez 9 miesięcy. Bo tyle potrzeba, żeby mógł się narodzić człowiek. Powrót do Boga jest takim właśnie  nowym narodzeniem, a nawet nowym stworzeniem człowieka.

 

Modlitwa nie została przerwana ani na jeden dzień. Najczęściej każdy z uczestników Nowenny miał wyznaczony jeden dzień w miesiącu, w którym odmawiał modlitwy Nowenny. Każdego dnia wyznaczonych było ok. 4-5 osób. Były osoby, które modliły się każdego dnia przez 9 miesięcy całą Nowenną, odmawiając codziennie wszystkie modlitwy.

 

Na koniec jedna wskazówka i zachęta przy odmawianiu Nowenny. . Odprawiający ją niech starają się zatroszczyć o właściwe nastawienie serca, o wzbudzenie szczerej intencji wynagradzającej i błagalnej, a nade wszystko o oczyszczenie swojego serca, tak, by czas odprawiania Nowenny był także jego osobistym powrotem do Ojca i odnowieniem relacji z Bogiem. W tym właśnie celu członkowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa, wyznaczają sobie w czasie tych 9 miesięcy trwania Nowenny zwykle jeden dzień w miesiącu na osobiste skupienie, głębszą modlitwę i pokutę. W tym dniu starają się m.in. przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty, przyjąć Komunię Świętą z intencją wynagradzającą i błagalną oraz poświęcić więcej czasu na modlitwę i prośbę o nawrócenie własnego serca i powrót do Ojca.

Bogu Trójjedynemu niech będą dzięki za to niezwykłe dzieło Maryi, Matki zatroskanej o powrót każdego z nas do Ojca i o odnowienie w nas ducha przybrania za synów. Wierzymy, że przekazując Wam dziś tekst Nowenny Otrzyj Matce łzy – uratuj Ojcu syna, i Wam także zadrżą serca i może i Was Maryja pociągnie i zaprosi do tej niezwykłej i pięknej w swojej prostocie modlitwy, i że będzie nas coraz więcej i więcej, w służbie tym, którzy w świecie żyją jak sieroty bez Ojca.

W imieniu wszystkich członków Wspólnoty Bożego Ojcostwa,

ks. Remigiusz Lota