Ikona „Wróć do Ojca”

Ikona Wróć do Ojca została napisana w 2017 r. przez Monikę Sawionek (Ukończyła w 2008 r. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziałach Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka i Wydziale Scenografii – prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda). Ikona została napisana według wielowiekowej tradycji na desce z drzewa liściastego. Pokryta klejem zwierzęcym, płótnem, 12 warstwami zaprawy klejowo-kredowej. Napisana pigmentami, połączonymi spoiwem z żółtka jaja i wina. Pokryta złotem płatkowym, 24 karatowym. Malatura została zabezpieczona werniksem żywicznym.

Tytuł WRÓĆ DO OJCA, jest umieszczony na Ikonie w języku greckim, i nawiązuje do słów św. Ignacego Antiocheńskiego: Moje pragnienia (ziemskie) zostały ukrzyżowane i nie ma we mnie już ognia miłości do rzeczy materialnych. Jest tylko woda żywa, która przemawia do mnie z wnętrza mojego i woła: Wróć do Ojca! Wróć do Ojca!… (z Listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzymian). Słowa te towarzyszą Wspólnocie Bożego Ojcostwa od początku jej istnienia. Dlatego Ikona jest w jakimś sensie obrazem życia i działania Wspólnoty Bożego Ojcostwa, jej charyzmatu, powołania i misji.

Sercem Ikony jest TRÓJCA ŚWIĘTA: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec podtrzymuje Jezusa Chrystusa na krzyżu, między Głową Ojca, a Głową Syna, widoczny jest, w symbolu gołębicy, Duch Święty. Umieszczenie trzech Osób w jednej linii pionowej, wyraża prawdę o boskości wszystkich Osób Trójcy Świętej. 

Między trzema Osobami Trójcy Świętej jest umieszczona czwarta osoba, CZŁOWIEK. Sposób, w jaki pozostaje on między trzema Osobami Boskimi, wyraża głęboką prawdę o miłości Trójjedynego Boga, który w swoje boskie Życie włącza człowieka i pozwala mu w uczestniczyć w misterium Jego boskiego Życia. Człowiek w łonie Trójcy Świętej uosabia SYNA MARNOTRAWNEGO, który powraca do Ojca z dalekiej krainy, gdzie roztrwonił majątek, karmiąc się strąkami, którymi żywiły się świnie… (por. Łk 15, 11-32). Ikona przedstawia wstrząsający obraz człowieka, który przez grzech i odejście od Boga, staje się niczym umarły i niezdolny do życia. Serce Boga jest jednak sercem Ojca i jest otwarte nawet dla tych, którzy odeszli daleko od Niego i roztrwonili cały majątek, żyjąc rozrzutnie….

Obraz syna marnotrawnego, spoczywającego na ramionach Chrystusa Ukrzyżowanego wyraża prawdę, że JEZUS CHRYSTUS jest jedyną drogą powrotu do życia, do Boga i do samego siebie. Jest jedynym Odkupicielem człowieka i tylko On może pojednać z Ojcem wszystkich grzeszników, którzy odwrócili się od Ojca.

Po lewej strony Ikony, przedstawieni są w postawie stojącej główni Patronowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa, MATKA BOŻA I ŚWIĘTY JÓZEF, Rodzice Jezusa Chrystusa. Z przody widzimy MATKĘ BOLESNĄ, cierpiącą i płaczącą  z powodu grzechu i odejścia od Boga tak wielu Jej dzieci, których Ona nie przestaje kochać matczyną miłoscią i troszczyć się o ich zbawienie. Maryja jedną dłonią ociera łzy ze swojego zbolałego Oblicza. Płacz Maryi nie jest jednak Jej bezradnością. Druga dłoń Maryi wyraża walkę jaką toczy nieustannie o swoje zagubione dzieci. Wyrywając je szatanowi, przynosi je pod krzyż, błagając Syna o litość nad biednymi duszami i o pojednanie ich z Ojcem.

Ukryty za Maryją, przedstawiony jest na Ikonie ŚWIĘTY JÓZEF. Jego postać wskazuje na nieodłączne towarzyszenie Maryi, także w podejmowaniu Jej DZIEŁA ratowania Ojcu synów. W cieniu swojej Małżonki naśladuje Jej gesty troski i oddania się na służbę ratowania dusz ludzkich, podtrzymując Maryję w Jej błagalnym wołaniu do Syna o pojednanie wszystkich zbłąkanych serc z Ojcem.

U stóp Maryi zgromadzony jest TŁUM ludzi. Twarze i ręce postaci tego tłumu skierowane są w geście błagalnym i proszącym do Maryi.  Tłum przedstawia KOŚCIÓŁ, zwrócony nieustannie ku swojej Matce i zanoszący Jej w modlitwie wszystkich synów marnotrawnych, włączający się tym samym w DZIEŁO Maryi, ratującej swoje zabłąkane dzieci. Tłum symbolicznie przedstawia również charyzmat, powołanie i misję WSPÓLNOTY BOŻEGO OJCOSTWA. Misję ratowania Ojcu Jego synów i córek, i głoszenia Ojcostwa Boga w świecie tak, „aby Ojciec był bardziej znany, czczony i kochany”. Swoim życiem i działaniem Wspólnota chce wynagradzać Ojcu Niebieskiemu za wszystkie niewierności, odejścia i zniewagi, wyrządzone Jego Boskiemu Sercu, Sercu Jego Syna, zranionemu na Krzyżu oraz Niepokalanemu Sercu Maryi. Włączając się w DZIEŁO Maryi, którym jest Jej matczyna troska i walka o powrót do Ojca wszystkich Jej dzieci, Wspólnota Bożego Ojcostwa pragnie z miłością OTRZEĆ MATCE ŁZY i ulżyć Jej w bólu i cierpieniu, z powodu niewierności Bogu tak wielu Jej dzieci.

W tłumie wyróżniają się postacie, których głowy otoczone są aureolą. To ŚWIĘCI, patronowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa: Małżonkowie LUDWIK i ZELIA MARTIN, ich Córka (na Ikonie jeszcze nie karmelitanka), św. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I ŚWIĘTEGO OBLICZA oraz św. JAN PAWEŁ II, patron Katolickiego Centrum Ojcostwa „DOM OJCA”, założonego i prowadzonego przez Wspólnotę Bożego Ojcostwa. Codzienna modlitwa Wspólnoty Bożego Ojcostwa zawiera słowa: „…abyśmy wraz ze wszystkimi Świętymi zdołali ogarnąć, czym jest Długość, Szerokość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę…” (cały tekst codziennej modlitwy WBO: Ef 3, 14-21)

Pośród wielu postaci tłumu widać MĘŻCZYZN, KOBIETY, MAŁŻONKÓW, RODZICÓW, OJCÓW, MATEK i ICH DZIECI… Członkowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa szukają na tej Ikonie siebie, swoich bliskich, dzieci i znajomych. Po dłuższej kontemplacji Ikony każdy wcześniej czy później odnajduje siebie. Podobnie  każdy z wpatrujących się w Ikonę może rozpoznać się na niej. Jeśli nie odnajdziesz się pośród modlącego się tłumu, to jest duże prawdopodobieństwo, że rozpoznasz siebie na ramionach Jezusa…

Tłum postaci na Ikonie to tłum modlących się i kontemplujących w RÓŻAŃCU  tajemnice życia Jezusa i Maryi. Odmawiając Różaniec, chronimy siebie i innych przed pokusami i zasadzkami szatana i bierzemy udział w zwycięstwie Maryi, która jako potężna królowa nieba i ziemi depcze głowę węża i ratuje z jego sideł wiele swoich dzieci, oddając je Chrystusowi, który jako jedyny – PAN I ZBAWICIEL – może pojednać ich  z Ojcem.

Poza tymi wyżej przedstawionymi symbolami, Ikona przedstawia wreszcie modlitwę, Nowennę, powstałą we Wspólnocie Bożego Ojcostwa, o powrót synów marnotrawnych do Domu Ojca. Nowenna: OTRZYJ MATCE ŁZY – URATUJ OJCU SYNA, jest odmawiana  przez dziewięć miesięcy (każdego dnia) przez członków Wspólnoty Bożego Ojcostwa i inne osoby, które chcą włączyć się do modlitwy i razem ze Wspólnotą prosić w konkretnych intencjach o powrót do Boga wszystkich swoich bliskich. Odmawianie Nowenny polega na codziennym odmówieniu Bolesnej Części Różańca Świętego w intencjach różnych stanów   i grup ludzi, którzy oddalili się do Ojca i sami o własnych siłach nie potrafią do Niego powrócić.

(Ikona „Wróć do Ojca” – Imprimatur: bp A.Przybylski, Wikariusz generalny, Częstochowa 3.07.2018 L.dz. 1123/6.7/2018)