NASZE MAŁE „SANKTUARIUM POWROTÓW DO OJCA”…

Wspólnotę Bożego Ojcostwa tworzą zwykli ludzie z niezwykłymi historiami odejść i powrotów do Boga. Niektórzy już wrócili, niektórzy ciągle wracają… Dom, w którym żyjemy, spotykamy się i modlimy nazywamy DOMEM OJCA, żeby był dla każdego wracającego z daleka znakiem, że Ojciec Niebieski jest najcierpliwszym Ojcem na świecie i że każdy, najbardziej marnotrawny syn, zawsze może wrócić do Domu… Misją Domu Ojca jest zapraszać i wołać do tych wszystkich, którzy odeszli daleko, ale tęsknią za Domem i Ojcem: WRÓĆ DO OJCA!

    • Dla realizowania tej właśnie misji powołaliśmy w 2014 r. w Domu Ojca KATOLICKIE CENTRUM OJCOSTWA, z Ośrodkiem Interdyscyplinarnym, służącym specjalistyczną pomocą wszystkim powracającym do Boga, do innych i do samych siebie
    • Dla realizowania tej właśnie misji w Domu Ojca odbywają się rekolekcje, sesje, warsztaty i inne spotkania dla wszystkich dotkniętych zranieniami w relacjach rodzice-dzieci: SYNU, TOBIE MÓWIĘ, WSTAŃ!
    • Dla realizowania tej właśnie misji w Domu Ojca trwa 9-miesięczna Nowenna wynagradzająco-błagalna o powrót synów marnotrawnych do Domu Ojca: OTRZYJ MATCE ŁZY – URATUJ OJCU SYNA.
    • Dla realizowania tej właśnie misji każdego roku w każdą pierwszą niedzielę sierpnia przeżywamy ŚWIĘTO BOŻEGO OJCOSTWA i świętujemy razem z innymi – w sposób najbardziej uroczysty – tajemnicę Boga, który jest Ojcem całej ludzkości…
    • Ale nade wszystko, dla realizowania tej właśnie misji bije SERCE Domu Ojca: maleńka Kaplica z Najświętszym Sakramentem, z Relikwiami św. Teresy z Lisieux i Jej Rodziców (Zelią i Ludwikiem Martin) oraz z Ikoną: Wróć do Ojca!: NASZE MAŁE SANKTUARIUM POWROTÓW DO OJCA… Maleńka Kaplica dla tych, którzy szukają w niej autentycznego spotkania z kochającym ich Bogiem i dla których bywa ona nierzadko miejscem i momentem podejmowania tej najważniejszej życiowej decyzji: wezmę się i wrócę do mego Ojca…  

Wierzymy, że kiedyś to Sanktuarium będzie większe, duże, takie, że nikt nie będzie musiał stać za jego drzwiami, ale każdy będzie swobodnie mógł spotkać się z SERCEM OJCA – NAJBEZPIECZNIEJSZYM MIEJSCEM NA ZIEMI. Ojciec powoli wypełnia tę obietnicę, choć nie zawsze to dostrzegamy. Codziennie jednak modlimy się o to słowami: Tyś bowiem, Boże mój, objawił swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem. A teraz, o Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27).

 

ZOBACZ FILM O DOMU OJCA: WSZYSTKO JEST ŁASKĄ: TUTAJ