100. rocznica odzyskania niepodległości Polski w WBO – 10XI 19.30