„ADORACJA DLA ŻYCIA” – W TYM ROKU SPOTYKAMY SIĘ U ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W CZĘSTOCHOWIE!!! – ZAPRASZAMY JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ!