Adoracja dla Życia. Katecheza pogłębiająca i modlitwa dla dorosłych. Spotkanie otwarte dla wszystkich. 9 listopada.