O nas

Jesteśmy grupą ludzi zgromadzonych we Wspólnocie Bożego Ojcostwa, którzy na nowo chcą odkrywać swoje pierwsze chrześcijańskie powołanie – dziedzictwo synów Bożych (Ga 4, 4-6). To nasza życiowa pasja i misja w Kościele, która przybrała kształt Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

Czujemy się też bardzo mocno spadkobiercami przesłania Jana Pawła II do młodych zgromadzonych w Częstochowie na ŚDM w 1991 r.: Drodzy młodzi Przyjaciele, „otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa!… Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni!… Z mocą, którą obdarza was Chrystus, mówcie wszystkim ludziom, że Bóg pragnie uczynić każdego człowieka swoim synem!

U źródła naszych działań jest pragnienie, aby Bóg Ojciec był poznany, czczony i kochany. Chcemy przekonać ludzi, że Bóg kocha każdego człowieka bez wyjątku i że pragnie każdego Życia. Naszym celem jest troska o jak najpełniejszy rozwój człowieka jako dziecka Bożego, a co za tym idzie – prowadzenie działalności związanej z problematyką Bożego Ojcostwa – również w jego ziemskim wymiarze, czyli naturalnym i duchowym ojcostwie i macierzyństwie.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób żyjących samotnie, jak i w małżeństwie i rodzinie. A realizujemy ją przez prowadzenie Domu Ojca – ośrodka o charakterze interdyscyplinarnym, przy udziale psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, prawników i kapłanów.

Przez działania, które podejmujemy, chcemy przekonywać ludzi, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem.


Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA

Dyrektor Centrum: ks. Remigiusz Lota

Zarząd: Rafał Dudziński, Natasza Maźniewska, Karolina Mysłek, Ewa Wesołowska