Litania do M. i A. Quattrocchich

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONYCH MAŁZONKÓW
MARII I ALOJZEGO BELTRAME QUATTROCCHICH

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Rodzino –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy stworzyliście nierozdzielne „my” całkowicie zanurzone w Bożej miłości – módlcie się za nami
Błogosławieni Mario i Alojzy, szukający nieustannie Boga w codzienności życia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czciliście Najświętsze Serce Jezusowe –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy uczyniliście przyjmowanie Jezusa pod postacią Komunii świętej termometrem waszej wiary –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy przez wspólne poznawanie woli Bożej odczuwaliście coraz większą komunię między sobą –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dziecięctwo Boże utrwalało się z każdym uczestnictwem we Mszy św. –
Błogosławieni Mario i Alojzy, dla których małżeństwo było narzędziem uświęcenia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy zastąpiliście zjednoczenie cielesne zjednoczeniem ducha –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy odkrywaliście każdego dnia świeżą radość bycia razem –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dom był ogniskiem jaśniejącym Bożym światłem i miłością dla każdego –
Błogosławieni Mario i Alojzy, wyrozumiali i łagodni dla wszystkich, nawet najbardziej obłudnych i nikczemnych –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście każdego biedaka jako błogosławieństwo od Boga –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czuwaliście nad swymi dziećmi by nic nie skalało ich dusz –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy z miłości do dzieci staraliście się naprawić swoje wady i łagodzić charaktery –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście swoja pracę jako obowiązek, powołanie i wyraz godności człowieka –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy oddaliście dzieci na służbę Bogu –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Błogosławieni Rodzice, módlcie się za nami.
W: Abyśmy się stali na wzór Świętej Rodziny.

Módlmy się:
Wspominając błogosławioną parę małżonków Alojzego i Marię, prosimy Cię najlepszy Ojcze spraw abyśmy chcieli być braćmi i sługami Twoimi. A jako małżonkowie byli zjednoczeni w ciele i w duchu. Abyśmy razem się modlili, razem klękali i razem pościli. Upominając się nawzajem z miłością i wspierając. Razem przystępowali do stołu Pańskiego. Zawsze byli razem, w chwilach próby, prześladowań i radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

(LITANIA POWSTAŁA Z INICJATYWY RODZIN WSPÓLNOTY BOŻEGO OJCOSTWA)

Modlitwa dziękczynna o świątynię

MODLITWA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI ŚWIĄTYNI BOGA OJCA (Sanktuarium powrotów do Ojca)

«O Boże nasz, Ojcze! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze, w tym, coś mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. Więc i teraz niech się sprawdzi, prosimy Cię, Panie, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałeś. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje Imię” – tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu.

Również i ten, który przyjdzie z daleka przez wzgląd na Twe Imię – bo będzie słychać o Twoim wielkim Imieniu i o Twej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu – gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co on będzie do Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe Imię. Niech też wiedzą, że Twoje Imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałeś. Niech Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego ludu, ku wysłuchaniu ich, ilekroć będą wołać do Ciebie.

Niech będzie błogosławiony Bóg, nasz Ojciec, który dał szczęście swemu ludowi, według tego wszystkiego, co zapowiedział; za to, że nie uchybił ani jednemu wypowiedzianemu słowu z wszelkiej obietnicy, że zbuduje dom swojemu słudze. Niech będzie z nami Bóg, nasz Ojciec, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. I niech pośród nich Ojciec będzie znany, czczony i miłowany… (por. 1 Krl 8, 23-60)

1 35 36 37 38 39