POSŁANIE WBO W ROK MIŁOSIERDZIA

Sr Caritas Muller - Trinite misericordieuse

 

MSZA ŚWIĘTA Z POSŁANIEM WSPÓLNOTY BOŻEGO OJCOSTWA W ROK MIŁOSIERDZIA

6 grudnia, 17.00 Dom Ojca

  • odnowienie Aktu zawierzenia WBO Maryi, Dziewicy Kontemplacji (przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny);
  • modlitwa w intencji niewiast WBO, przeżywających w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny swoje święto patronalne;
  • obrzęd przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela dla członków małych grup formacyjnych, będących na etapie mistagogii; (przypomnienie o zaproszeniu osobistego świadka spośród członków Przymierza WBO, wobec którego nastąpi obrzęd wyznania i przyjęcia);
  • przyjęcie przez członków WBO Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny jako widzialnego znaku, z którym będziemy przeżywać Rok Miłosierdzia (na zakończenie Roku Miłosierdzia Dzienniczek św. s. Faustyny zostanie przyjęty jako element duchowości i charyzmatu Wspólnoty Bożego Ojcostwa);
1 2 3 11