Adoracja dla Życia

Adoracja dla Życia (640x480)ADORACJA DLA ŻYCIA

 

UWAGA: wakacyjne spotkania są krótsze i mają trochę zmieniony program

 

w programie: MSZA ŚWIĘTA (w intencjach składanych podczas Święta Bożego Ojcostwa i przysyłanych na adres: centrum@ojcze.pl) oraz ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 8 sierpnia 16.00-19.00

Częstochowa, Dom Ojca, ul. św. Rocha 212

Święto Bożego Ojcostwa

SWIETO (640x450)

Od wielu lat Wspólnota Bożego Ojcostwa świętuje w każdą pierwszą niedzielę sierpnia tajemnicę Bożego Ojcostwa. Dzień ten nazywamy we Wspólnocie Świętem Bożego Ojcostwa.  W ten sposób realizujemy cel naszego życia i działania: aby Ojciec był poznany, aby Ojciec był czczony, aby Ojciec był kochany!

NA ŚWIĘTO BOŻEGO OJCOSTWA ZAPROSZONY JEST KAŻDY, BEZ WYJĄTKU! Tak jak każdy, bez wyjątku zaproszony jest, by zamieszkać w Ojcowskim Sercu Boga!


2 sierpnia, Dom Ojca, ul. św. Rocha 212, Częstochowa

 

PROGRAM ŚWIĘTA BOŻEGO OJCOSTWA:

 

14.30 – O jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem (Ps 133, 1, 3).

             POWITANIE GOŚCI I PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ

15.00 – Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył (Ps 95 6, 7).

             MSZA ŚWIĘTA

16.30 – Niech chwalą Jego Imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze (Ps 149, 2-3).

             KOROWÓD ŚWIĄTECZNY KU CZCI BOGA OJCA

17.30 – Synowie twoi  jak sadzone oliwki dokoła twojego stołu (Ps 128, 3).

             POCZĘSTUNEK

18.30 – Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana ! (Ps 134 1-2).

              ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

19.30 – Będę szczerze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem (Ps 132 13-15).

              BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCOWSKIE

20.00 – Cała pełna chwały wchodzi córa królewska, w szacie wzorzystej wiodą ją do króla (Ps 45, 14-15).

              RÓŻANIEC. APEL MARYJNY. ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA BOŻEGO OJCOSTWA

1 2 3