MISJA DOMU OJCA

Dom Ojca

Idea Domu Ojca zrodziła się w WBO z obietnicy, którą Bóg dał nam przez Swoje Słowo: Tyś bowiem, Boże mój, objawił  swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem.  A teraz, Jahwe, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Jahwe, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27). Dom Ojca jest miejscem, w którym członkowie WBO pragną przeżywać i przekładać na język praktyki chrześcijańskiej ową rzeczywistość życia w Ojcu i w ten sposób realizować cel życia i działania WBO: aby Ojciec był poznany – aby Ojciec był czczony – aby Ojciec był kochany.

Dom Ojca pełni we Wspólnocie potrójną funkcję:

  • Po pierwsze jest miejscem spotkań, modlitwy i formacji członków Wspólnoty Bożego Ojcostwa.
  • Jednocześnie jest przestrzenią odnowy, uzdrowienia i wewnętrznej przemiany dla wielu osób, które do tej pory żyły w świecie jak „sieroty bez Ojca”, często w środowiskach patologicznych, rozbitych rodzinach i w poczuciu bezsensu życia. Mieszkanie w Domu Ojca daje im możliwość odnowy życia duchowego, terapii i formacji na różnych płaszczyznach życia, odbudowania własnej tożsamości i rozpoczęcia dojrzałego dorosłego życia.
  • I wreszcie, Dom Ojca, jest miejscem realizacji misji członków WBO, podejmowanej w Kościele, która od 22 października 2014 r.  – w pierwsze liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – przybrała kształt Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

 

Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA

 

Celem wszelkich działań Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA jest troska o jak najpełniejszy rozwój człowieka jako dziecka Bożego, a co za tym idzie – prowadzenie działalności związanej z problematyką Bożego Ojcostwa – również w jego ziemskim wymiarze, czyli naturalnym i duchowym ojcostwie i macierzyństwie. Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA kieruje swoją ofertę zarówno do osób żyjących samotnie, jak i w małżeństwie i rodzinie. A realizujemy ją właśnie przez  prowadzenie Domu Ojca – ośrodka o charakterze interdyscyplinarnym, przy udziale psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, prawników, kapłanów i innych specjalistów, wspierających i troszczących się o wszechstronny rozwój człowieka. W wyremontowanych przez nas pomieszczeniach piwnicznych Domu Ojca, mieszczą się pokoje i gabinety Centrum Ojcostwa, w których staramy się jak najlepiej towarzyszyć człowiekowi w jego dojrzewaniu i rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia.

Nie spodziewaliśmy się nawet, że działalność Centrum Ojcostwa będzie rozwijała się w tak szybkim tempie: powstają ciągle nowe projekty (warsztaty, konferencje, rekolekcje, spotkania indywidualne i grupowe, i inne zajęcia). Osób potrzebujących towarzyszenia ojcowskiego zgłasza się coraz więcej. Biorą oni udział w indywidualnych terapiach, konsultacjach, warsztatach i spotkaniach, mających na celu przywrócenie im dojrzałości duchowej, psychicznej, emocjonalnej itp. Dlatego istniejące warunki lokalowe, w których podejmujemy ową działalność jest niewystarczająca pod każdym względem. Otrzymaliśmy zgodę Biskupa, Metropolity Częstochowskiego, Abpa Wacława Depo, na rozbudowę Domu Ojca. Jest już przygotowany projekt, którego część będzie zajmowała kaplica: ŚWIĄTYNIA KU CZCI BOGA OJCA (jeden z najważniejszych celów życia i działania Wspólnoty Bożego Ojcostwa: aby szerzyć kult Bożego Ojcostwa i przyprowadzać do Boga wszystkie „sieroty bez Ojca”), duża aula – na potrzeby prowadzenia warsztatów, sesji, konferencji i innych spotkań oraz gabinety – pomieszczenia na indywidualne spotkania w ramach poradnictwa w Katolickim Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

Póki co szukamy ludzi i życzliwych „środowisk”, które mogłyby i chciały pomóc i wesprzeć nas w owym „projekcie Ojca” i które rozpoznają w naszym powołaniu „znak czasu” dla współczesnego świata i człowieka, szczególnie tego, który nosi w sobie bolesną „ranę Ojca” i potrzebuje wsparcia i bardzo konkretnej pomocy, którą właśnie m.in. ma stanowić dla nich DOM OJCA w Częstochowie.

MOŻE TY POMOŻESZ BUDOWAĆ NAM DOM OJCA?

POMÓŻ NAM BUDOWAĆ DOM OJCA!

Wspólnota Bożego Ojcostwa jest katolickim Stowarzyszeniem kościelnym (na prawach diecezjalnych), stanowiącym wspólnotę ludzi różnych stanów (osoby duchowne, konsekrowane, małżeństwa, rodziny, osoby bezżenne), stawiających sobie za cel szerzenie kultu Bożego Ojcostwa i odkrywanie na nowo swojego pierwszego chrześcijańskiego powołania – dziedzictwa synów Bożych (Ga 4, 4-6). To nasza życiowa pasja i misja w Kościele, która od 22 października 2014 r.  – w pierwsze liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – przybrała kształt Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

U źródła naszych wszelkich działań jest pragnienie, aby Bóg Ojciec był znany, czczony i kochany. Chcemy przekonać ludzi, że Bóg kocha każdego człowieka bez wyjątku i że pragnie każdego Życia. Naszym celem jest troska o jak najpełniejszy rozwój człowieka jako dziecka Bożego, a co za tym idzie – prowadzenie działalności związanej z problematyką Bożego Ojcostwa – również w jego ziemskim wymiarze, czyli naturalnym i duchowym ojcostwie i macierzyństwie.

Poprzez działalność Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA swoją ofertę kierujemy zarówno do osób żyjących samotnie, jak i w małżeństwie i rodzinie. A realizujemy ją przez prowadzenie Domu Ojca – ośrodka o charakterze interdyscyplinarnym, przy udziale psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, prawników, kapłanów i innych specjalistów, wspierających i troszczących się o wszechstronny rozwój człowieka.

Od momentu otrzymania w darowiźnie od Zgromadzenia Zakonnego Braci Kapucynów, domu, w którym dziś znajduje się DOM OJCA (2010 r.), rozpoczęliśmy jego gruntowny remont, który trwa do dnia dzisiejszego. W Domu Ojca zamieszkują osoby, które do tej pory żyły w świecie jak „sieroty bez Ojca”, często w środowiskach patologicznych, rozbitych rodzinach i w poczuciu bezsensu życia. Mieszkanie w Domu Ojca daje im możliwość odnowy życia duchowego, terapii na różnych płaszczyznach życia, co pozwala im ostatecznie odnaleźć własną tożsamość i rozpocząć dojrzałe życie. Jednocześnie w Domu Ojca spotykają się członkowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa na swoich spotkaniach formacyjnych i modlitewnych. Ponadto, w wyremontowanych niedawno przez nas pomieszczeniach piwnicznych, mieszczą się pokoje i gabinety Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA, które ma na celu towarzyszenie człowiekowi w jego dojrzewaniu i rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia. Nie spodziewaliśmy się nawet, że działalność Katolickiego Centrum Ojcostwa będzie rozwijała się w tak szybkim tempie. Powstają ciągle nowe projekty, warsztaty, konferencje, rekolekcje, spotkania indywidualne, grupowe, i inne interesujące zajęcia. Osób potrzebujących wsparcia i „towarzyszenia ojcowskiego” zgłasza się coraz więcej. Biorą oni udział w indywidualnych terapiach, konsultacjach, warsztatach i spotkaniach, mających na celu przywrócenie im dojrzałości duchowej, psychicznej, emocjonalnej itp. Dlatego istniejące warunki, w których podejmujemy ową działalność jest niewystarczająca pod każdym względem. Otrzymaliśmy zgodę Biskupa diecezjalnego, Metropolity Częstochowskiego, Abpa Wacława Depo, na rozbudowę Domu Ojca. Mamy przygotowany projekt rozbudowy, którego część będzie zajmowała KAPLICA (sanktuarium) KU CZCI BOŻEGO OJCOSTWA (jeden z najważniejszych celów życia i działania Wspólnoty Bożego Ojcostwa: aby szerzyć kult Bożego Ojcostwa i przyprowadzać do Boga wszystkie „sieroty bez Ojca”), duża sala – na potrzeby prowadzenia warsztatów, sesji, konferencji i innych spotkań oraz gabinety – pomieszczenia na indywidualne spotkania w ramach poradnictwa w Katolickim Centrum Ojcostwa DOM OJCA.

Szukamy osób i życzliwych środowisk społecznych, które mogłyby i chciałyby pomóc nam i wesprzeć materialnie w rozbudowie Domu Ojca. Potrzebujemy dobrodziejów i ofiarodawców, którzy rozpoznają w naszym powołaniu „znak czasu” dla współczesnego świata i pomogą nam zbudować Dom dla tych, którzy noszą w sobie bolesną „ranę Ojca” i potrzebują wsparcia i konkretnej pomocy, którą właśnie ma stanowić dla nich DOM OJCA w Częstochowie.

MOŻE TY MÓGŁBYŚ NAM POMÓC BUDOWAĆ DOM OJCA?

 

Nasze strony, gdzie można przeczytać o Wspólnocie Bożego Ojcostwa i o Katolickim Centrum Ojcostwa DOM OJCA: www.ojcze.pl; www.centrum.ojcze.pl; www.facebook.com/ojcze

Będziemy wdzięczni za każdą odpowiedź. Z góry dziękujemy za życzliwość. Niech Ojciec Wam błogosławi i strzeże.