Katolickie Centrum ojcostwa DOM OJCA

Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCAcentrum_logo

istnieje od 22 października 2014 r. Jednym ze sposobów realizacji celów Centrum jest prowadzenie DOMU OJCA – ośrodka, o charakterze interdyscyplinarnym przy udziale specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, duszpasterstwa, poradnictwa rodzinnego, psychoterapii, terapii uzależnień, pracy socjalnej i innych dyscyplin pokrewnych. SZCZEGÓŁY

tytuł315 sierpnia 1991 r., na zakończenie VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, podczas pożegnania z młodzieżą, Jan Paweł II mówił:

Drodzy młodzi Przyjaciele, „otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa!… Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni!… Z mocą, którą obdarza was Chrystus, mówcie wszystkim ludziom, że Bóg pragnie uczynić każdego człowieka swoim synem! Wasze świadectwo niech będzie zaczynem nowego świata, którego pragnie każdy człowiek: świata prawdziwie sprawiedliwego, solidarnego i braterskiego. Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Boga i ludzi, Pani Jasnogórska… (św. Jan Paweł II, Częstochowa, 15 VIII 1991)

Miałem wtedy 25 lat, byłem klerykiem V roku, nie pamiętam, czy słuchałem tych słów Papieża i jak je wtedy rozumiałem… Kiedy jednak dzisiaj czytam te słowa, to czuję, że było w nich jakieś ważne wezwanie, jakieś ważne zadanie i jakieś ważne posłanie, które wtedy proroczo kierował do słuchających tam młodych ludzi Święty papież…

W Małej Regule życia i działania WBO mamy zapisane, że Wspólnota Bożego Ojcostwa czuje się „przedziwnym owocem tamtych dni i duchowych przeżyć z Ojcem Świętym. Sześć lat, po tamtym spotkaniu, latem 1997 r., poczuliśmy się w sposób szczególny, tu w Częstochowie, zaproszeni do odkrywania na nowo owej najgłębszej tajemnicy chrześcijańskiego powołania: dziedzictwa synów Bożych (por. Ga 4, 4-6). Od tamtych dni zadanie to staje się dla WBO-wiczów coraz bardziej życiową pasją i misją w Kościele, a jednocześnie drogą do świętości, będącej podstawowym dziedzictwem synów Bożych”…

Dzisiaj ta pasja i misja WBO przybiera bardzo konkretny kształt i wymiar:  Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA… I tu znów niespodzianka! Kolejna „interwencja” Jana Pawła II? Kiedy powstawał Statut Centrum Ojcostwa, wiedzieliśmy, że jego patronem, oprócz św. Józefa z Nazaretu i taty św. Tereski, Ludwika Martin, powinien być św. Jan Paweł II. Po pierwsze dlatego, że wszystko zaczęło się właśnie wtedy, w sierpniu 1991 r., gdy Jan Paweł II przyjechał na Jasna Górę i wołał na całą Częstochowę: Otrzymaliście ducha przybrania za synów… Po drugie, Jan Paweł II to jeden z tych współczesnych ludzi, o których możemy wszyscy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że byli na ziemi „promieniowaniem Bożego Ojcostwa”. I po trzecie wreszcie, Centrum powstaje w roku kanonizacji Jana Pawła II…

Najbardziej jednak niezbitym dowodem na to, że św. Jan Paweł II ma swój udział w powstaniu WBO i Centrum, i że powinien być jego Patronem, jest fakt, że Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA zostaje erygowane dekretem przez Metropolitę Częstochowskiego, Arcybiskupa Wacława Depo  22 PAŹDZERNIKA 2014, dokładnie w pierwsze liturgiczne wspomnienie (pierwsze po kanonizacji) św. Jana Pawła II!… To tak jakby św. Jan Paweł II chciał, żebyśmy tego dnia, kiedy będziemy wspominali Jego święte życie i dziękowali Ojcu za dar Jego pontyfikatu, obchodzili odtąd razem z Nim rocznicę powstania Centrum Ojcostwa i dziękowali Ojcu za ten niezwykły niezasłużony dar dla nas i dla Kościoła…

Tak więc osoba św. Jana Pawła II staje nam się przez ten fakt jeszcze bardziej żywa, jeszcze bardziej bliska, i jeszcze bardziej nasza…

Centrum Ojcostwa i Jan Paweł II, Jan Paweł II i Centrum Ojcostwa… Niech Ojcu Niebieskiemu będzie cześć i chwała za te Jego niezwykłe zrządzenia, przedziwne plany, „precyzyjne” prowadzenie historii naszej Wspólnoty, z dokładnymi” terminami”, z przewidzianymi wydarzeniami i darowanymi nam Świętymi (ksR)

Litania do M. i A. Quattrocchich

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONYCH MAŁZONKÓW
MARII I ALOJZEGO BELTRAME QUATTROCCHICH

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Rodzino –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy stworzyliście nierozdzielne „my” całkowicie zanurzone w Bożej miłości – módlcie się za nami
Błogosławieni Mario i Alojzy, szukający nieustannie Boga w codzienności życia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czciliście Najświętsze Serce Jezusowe –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy uczyniliście przyjmowanie Jezusa pod postacią Komunii świętej termometrem waszej wiary –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy przez wspólne poznawanie woli Bożej odczuwaliście coraz większą komunię między sobą –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dziecięctwo Boże utrwalało się z każdym uczestnictwem we Mszy św. –
Błogosławieni Mario i Alojzy, dla których małżeństwo było narzędziem uświęcenia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy zastąpiliście zjednoczenie cielesne zjednoczeniem ducha –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy odkrywaliście każdego dnia świeżą radość bycia razem –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dom był ogniskiem jaśniejącym Bożym światłem i miłością dla każdego –
Błogosławieni Mario i Alojzy, wyrozumiali i łagodni dla wszystkich, nawet najbardziej obłudnych i nikczemnych –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście każdego biedaka jako błogosławieństwo od Boga –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czuwaliście nad swymi dziećmi by nic nie skalało ich dusz –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy z miłości do dzieci staraliście się naprawić swoje wady i łagodzić charaktery –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście swoja pracę jako obowiązek, powołanie i wyraz godności człowieka –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy oddaliście dzieci na służbę Bogu –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Błogosławieni Rodzice, módlcie się za nami.
W: Abyśmy się stali na wzór Świętej Rodziny.

Módlmy się:
Wspominając błogosławioną parę małżonków Alojzego i Marię, prosimy Cię najlepszy Ojcze spraw abyśmy chcieli być braćmi i sługami Twoimi. A jako małżonkowie byli zjednoczeni w ciele i w duchu. Abyśmy razem się modlili, razem klękali i razem pościli. Upominając się nawzajem z miłością i wspierając. Razem przystępowali do stołu Pańskiego. Zawsze byli razem, w chwilach próby, prześladowań i radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

(LITANIA POWSTAŁA Z INICJATYWY RODZIN WSPÓLNOTY BOŻEGO OJCOSTWA)

1 28 29 30 31 32 33