Modlitwa do Boga Ojca s. E. Ravasio

 

MODLITWA DO BOGA OJCA MATKI EUGENII RAVASIO

O, MÓJ OJCZE NIEBIESKI, JAK JEST SŁODKO I MIŁO WIEDZIEĆ, ŻE TY JESTEŚ MOIM OJCEM, A JA – TWOIM DZIECKIEM! PRZEDE WSZYSTKIM WTEDY, GDY NIEBO MOJEJ DUSZY JEST CZARNE, A MÓJ KRZYŻ ZBYT CIĘŻKI, ODCZUWAM POTRZEBĘ, ABY CI POWIEDZIEĆ: „OJCZE, WIERZĘ W TWOJĄ MIŁOŚĆ DO MNIE!” TAK, WIERZĘ, ŻE TY JESTEŚ MOIM OJCEM, A JA -TWOIM DZIECKIEM! WIERZĘ, ŻE CZUWASZ W DZIEŃ I W NOCY NADE MNĄ I ŻE NAWET JEDEN WŁOS NIE SPADNIE Z MOJEJ GŁOWY BEZ TWOJEGO POZWOLENIA! WIERZĘ, ŻE JAKO NIESKOŃCZENIE MĄDRY WIESZ LEPIEJ NIŻ JA, CO JEST DLA MNIE KORZYSTNE! WIERZĘ, ŻE JAKO NIESKOŃCZENIE MOCNY WYPROWADZASZ DOBRO ZE ZŁA! WIERZĘ, ŻE JAKO NIESKOŃCZENIE DOBRY, SPRAWIASZ, IŻ WSZYSTKO SŁUŻY DOBRU TYCH, KTÓRZY CIĘ KOCHAJĄ I POMIMO RĄK, KTÓRE MNIE RANIĄ, CAŁUJĘ TWOJĄ DŁOŃ, KTÓRA LECZY! WIERZĘ, LECZ POMNÓŻ MOJĄ WIARĘ, A ZWŁASZCZA MOJĄ NADZIEJĘ I MOJĄ MIŁOŚĆ! NAUCZ MNIE DOBRZE WIDZIEĆ TWOJĄ MIŁOŚĆ, KTÓRA KIERUJE WSZYSTKIMI WYDARZENIAMI MOJEGO ŻYCIA. NAUCZ MNIE ZDAWAĆ SIĘ NA TWOJE PROWADZENIE JAK DZIECKO W RAMIONACH SWEJ MATKI.

OJCZE, TY WIESZ WSZYSTKO. TY WIDZISZ WSZYSTKO. TY ZNASZ MNIE LEPIEJ, NIŻ JA ZNAM SAMĄ SIEBIE. WSZYSTKO MOŻESZ I KOCHASZ MNIE! O, MÓJ OJCZE, PONIEWAŻ CHCESZ, ABYŚMY PROSILI CIĘ O WSZYSTKO, PRZYCHODZĘ Z UFNOŚCIĄ PROSIĆ CIĘ Z JEZUSEM I MARYJĄ O…. (NALEŻY WYMIENIĆ LASKĘ, O KTÓRĄ SIĘ PROSI). W TEJ INTENCJI OFIARUJĘ CI – W JEDNOŚCI Z ICH NAJŚWIĘTSZYMI SERCAMI – WSZYSTKIE MOJE MODLITWY, OFIARY I UMARTWIENIA ORAZ NAJWIĘKSZĄ WIERNOŚĆ MOIM OBOWIĄZKOM. PRZYRZEKAM CI WIERNOŚĆ W SYTUACJACH… UDZIEL MI ŚWIATŁA, SIŁY I ŁASKI TWOJEGO DUCHA! UMOCNIJ MNIE W TYMŻE DUCHU TAK, ŻEBYM NIGDY GO NIE STRACIŁA,  NIE ZASMUCIŁA ANI NIE OSŁABIŁA WE MNIE. MÓJ OJCZE, PROSZĘ CIĘ O TO W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA, TWEGO SYNA. A TY, O JEZU, OTWÓRZ SWE SERCE I WŁÓŻ W NIE MOJE SERCE, A POTEM RAZEM Z SERCEM MARYI OFIARUJ JE NASZEMU BOSKIEMU OJCU! W ZAMIAN ZA TO WYPROŚ MI ŁASKĘ, KTÓREJ TAK POTRZEBUJĘ!

MÓJ BOSKI OJCZE, SPRAW, BY CIĘ POZNALI WSZYSCY LUDZIE. NIECH CAŁY ŚWIAT OGŁASZA TWOJĄ DOBROĆ I TWOJE MIŁOSIERDZIE! BĄDŹ MOIM CZUŁYM OJCEM I CHROŃ MNIE WSZĘDZIE JAK ŹRENICY TWOICH OCZU. NIECH NA ZAWSZE ZACHOWAM GODNOŚĆ TWOJEGO DZIECKA. ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ!

BOSKI OJCZE, SŁODKA NADZIEJO NASZYCH DUSZ, BĄDŹ ZNANY, CZCZONY I KOCHANY PRZEZ LUDZI! BOSKI OJCZE, NIESKOŃCZONA DOBROCI OBJAWIAJĄCA SIĘ WSZYSTKIM NARODOM, BĄDŹ ZNANY, CZCZONY I KOCHANY PRZEZ LUDZI! BOSKI OJCZE, DOBROCZYNNA ROSO DLA LUDZKOŚCI, BĄDŹ ZNANY, CZCZONY I KOCHANY PRZEZ LUDZI!