sesje edukacyjno-modlitewne w domu ojca: „synu, tobie mówię, wstań!”

CZTERY SESJE EDUKACYJNO MODLITEWNE: 

  • o ojcach i matkach, którzy dawali, choć wiele ranili, i ranili, choć wiele dawali;
  • o ich synach i córkach, którzy pomimo życia „nie takiego jak by chcieli”,          docierają do sideł, zastawianych w przeszłości, szukają sposobów gojenia ran, i odnajdują siebie i własną drogę życiową;
  • o Jezusie Chrystusie, i o tym, jak odnosi się On w opowieściach biblijnych do ojca, matki, syna i córki, i jak wprowadza ich na drogę uzdrowienia i autentycznego życia.

5 stycznia 2019 – MÓJ SYN MA DUCHA NIEMEGO (Mk 9, 14-29) – relacja ojciec – syn;                          2 lutego – TALITHA KUM (Mk 5, 21-43)relacja ojciec – córka;                                                                 2 marca – MŁODZIEŃCZE, TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ! (Łk 7, 14)relacja matka – syn;                               6 kwietnia – ZŁY DUCH OPUŚCIŁ TWOJĄ CÓRKĘ (Mk 7, 29)relacja matka – córka.

UWAGA: NIE MA KONIECZNOŚCI UDZIAŁU WE WSZYSTKICH CZTERECH SESJACH, MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNEJ, WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SESJI!

ORGANIZATOR:

Centrum Interdyscyplinarne DOM OJCA, działające w ramach Katolickiego Centrum Ojcostwa w Częstochowie.

MIEJSCE:

DOM OJCA, ul. św. Rocha 212 42-221 Częstochowa

OPIS:

Nosimy w sobie dzieje naszych rodzin i jesteśmy częścią ich losów. To co łączy nas z rodzicami ma zawsze dwie strony: pozytywną i bolesną. Podczas sesji będziemy dotykali i jednych i drugich, choć w sposób szczególny spróbujemy odważnie przyjrzeć się bolesnym, niejasnym i mocno zaplątanym relacjom w naszych rodzinach, które często determinują nas w życiu dorosłym, „wiążą” umysł i serce, stanowiąc pewnego rodzaju sidła, z których nie potrafimy o własnych siłach się wydostać. Owe sidła sprawiają, że nie jesteśmy zdolni żyć własnym życiem, nie umiemy rozpoznać własnej życiowej drogi, czując się nieustannie „zmuszonym” do naśladowania rodziców, dziadków, czy rodzeństwa. Często żyjemy w chronicznym oskarżaniu rodziców i obarczaniu ich odpowiedzialnością za to, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli… Nie zdajemy sobie sprawy, że robiąc przez całe życie wyrzuty ojcu bądź matce z powodu zadanych nam ran, zawieszamy samych siebie w próżni. Odcinamy się bowiem od pozytywnych korzeni, wiążących nas z rodzicami, gdyż rodzice nie tylko ranili, ale także wiele dawali. Nasza historia to nie tylko splot negatywnych wydarzeń, wiążących nas z rodzicami, ale to także udział w ich umiejętnościach, w pozytywnych postawach i zachowaniach. By do takiej prawdy dotrzeć trzeba doprowadzić do rozerwania sideł, do zagojenia ran, do uznania odrębności rodziców i do rozpoznania swego własnego życia i swojej drogi życiowej. Pomóc nam w tym mogą właśnie cztery sesje edukacyjno-modlitewne, nazwane zdaniem, zaczerpniętym z Ewangelii: Synu, tobie mówię, wstań” (por. Łk 7, 14). Ponieważ sesje mają charakter edukacyjno-modlitewny, dlatego poniższy opis oparty jest na tych dwóch elementach:

ASPEKT EDUKACYJNY SESJI:

Ośrodkiem, wokół którego koncentrować się będą nasze refleksje podczas sesji, będą KATECHEZY BIBLIJNE, głoszone przez kapłana Wspólnoty Bożego Ojcostwa. Będą to pewnego rodzaju medytacje nad biblijnymi historiami, opowiadającymi o relacjach rodzice-dziecko. Ponieważ podczas sesji zajmować się będziemy głównie duchowym wymiarem zagadnienia, przede wszystkim przez „zetknięcie” naszego serca (jakże często zranionego) ze Słowem Bożym, dlatego wspólnie i indywidualnie będziemy chcieli odkrywać na nowo, że „żyjące” i skuteczne Słowo Boga, ma moc przenikać wnętrze człowieka, „czytać” jego życie, oczyszczać je i uzdrawiać. I może poprowadzić każdego do doświadczenia uzdrawiającej mocy Jezusa, dla chrześcijan najlepszego Terapeuty, który w wielu historiach biblijnych zajmuje się zarówno ojcem, matką, jak i synem i córką. Opowieści te ukazują drogi uleczenia naszych ran i akcentują, że poprzez spotkanie z Jezusem Chrystusem możemy odnaleźć swoją prawdziwą istotę, która mimo wszystkich sideł i zranień jest w nas nienaruszona i zdrowa. Gdy ją odkryjemy, przestaniemy oskarżać rodziców i obarczać ich odpowiedzialnością za nasze „nieudane” życie, będziemy w stanie przebaczyć im zranienia, jakie nam zadali, i podziękować za dobro, które nam przekazali. 

Treść konferencji będzie można przemedytować podczas osobistej Adoracji dla Życia oraz osobistej pracy z sobą, zarówno podczas trwania sesji, jak i już po jej zakończeniu.

Każdemu uczestnikowi proponujemy w trakcie danej sesji możliwość 30-45 MINUTOWEJ KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM/PSYCHOTERAPEUTĄ (specjaliści z Centrum Interdyscyplinarnego DOM OJCA). Spotkania te mogą pomóc w głębszym zrozumieniu poruszanych treści w odniesieniu do osobistej historii życia.  Mogą też być pomocne we właściwym ukierunkowaniu w przypadku dalszej potrzeby pracy nad poruszaną problematyką.

ASPEKT MODLITEWNY SESJI

Sesja rozpoczyna się od modlitwy zawierzenia swoich relacji rodzinnych przy RELIKWIACH ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS I JEJ RODZICÓW, ZELII I LUDWIKA MARTIN. Ich relacje rodzinne będą dla nas pewnym punktem odniesienia podczas naszych refleksji, ale nade wszystko wielką prośbą o wstawiennictwo na nami u Ojca Niebieskiego dzieci i rodziców z Lisieux (przypomnijmy, że także druga córka Ludwika i Zelii, Leonia, jest kandydatką na ołtarze).

MSZA ŚWIĘTA będzie najlepszą okazją do oddania się (i codziennego oddawania) Jezusowi Chrystusowi, by Jego uzdrawiający Duch, pokrzepiał nas nieustannie, dotykał, i stawiał na drodze, na której wreszcie wszelkie sidła rodzinne się porozrywają, a my zostaniemy uwolnieni (por. Ps 124, 7).

Podczas sesji będzie także możliwość MODLITWY WSTAWIENNICZEJ O UZDROWIENIE W NASZYCH KONKRETNYCH RELACJACH RODZINNYCH i o uzdrawiającą moc Ojcowskiego błogosławieństwa. Pomocą służyć będzie diakonia modlitwy Wspólnoty Bożego Ojcostwa.

UCZESTNICY:

Osoby pełnoletnie, zainteresowane podejmowaną problematyką uzdrowienia w relacjach rodzice-dziecko. W każdej z sesji mogą uczestniczyć zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I tak np w sesji o relacjach ojciec – syn, mogą uczestniczyć nie tylko mężczyźni, ojcowie i synowie, ale wszyscy, których ten problem dotyka lub ta tematyka interesuje.

UWAGA: NIE MA KONIECZNOŚCI UCZESTNICZENIA WE WSZYSTKICH CZTERECH SESJACH! MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNEJ, WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SESJI!

POSIŁKI:

Podczas sesji zapewniamy kawę, herbatę, ciast(k)o oraz obiad. Nie przewidujemy śniadania ani kolacji!

KOSZT:

100 zł. (za jedną sesję)

PROGRAM:

  • 10.00 – Rozpoczęcie spotkania w kaplicy Domu Ojca. Modlitwa zawierzenia przy Relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Jej Świętych rodzicach: Zelii i Ludwiku Martin
  • 12.30 – MSZA ŚWIĘTA – o uzdrowienie relacji rodzinnych przez wstawiennictwo rodziców Zelii i Ludwika Martin i jej córki, św. Tereski;
  • 13.30 – Obiad;
  • 14.00-16.30Adoracja dla Życia. W tym czasie istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego oraz z modlitwy wstawienniczej;
  • 16.30 – Różaniec przed Ikoną „Wróć do Ojca”. Błogosławieństwo Ojcowskie. Zakończenie.

ZGŁOSZENIA:

W każdej sesji może uczestniczyć maksymalnie 12 osób! O uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do udziału w sesji należy wpłacić zaliczkę w wysokości połowy kosztów na konto Katolickiego Centrum Ojcostwa DOM OJCA, ul. św. Rocha 212 Częstochowa: PL 87 1050 1142 1000 0090 3047 0109. UWAGA: Bez wpłacenia zaliczki nie przyjmujemy na sesję. W razie nieuczestniczenia w sesji nie zwracamy zaliczki (chyba że znajdzie się inna osoba na to miejsce). Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 665 210 175 lub pocztą elektroniczną: centrum@ojcze.pl

INFORMACJE O NAS:

ww.centrum.ojcze.pl,                                                                                                                                                   www. facebook.com/centruminterdyscyplinarne,                                                                                                 www. ojcze.pl

INNE:

Podczas sesji będzie można nabyć książki, ikony, modlitwy i inne gadżety religijne Wspólnoty Bożego Ojcostwa.